IPT²-hanke nostaa tuottavuuden ja projektiosaamisen uudelle tasolle

17.03.17

Yksitoista julkista tilaajaorganisaatiota käynnistää kolmevuotisen integroivien projektitoimitusten tut-kimus- ja kehityshankkeen. IPT2-hankkeen missiona on nostaa suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan projektiosaamisen Euroopan kärkeen. Puitteet yhteiskehittämiselle tarjoavat RAKLI ja Vison Alliance Partners.

Vuosina 2017-2019 toteutettavan IPT²-hankkeen tavoitteena on tilaajaorganisaatioiden osaamisen laajentaminen ja syventäminen sekä erilaisten rakennetun ympäristön projektien ja palveluiden tuottavuuden parantaminen. IPT²-hankkeen avausseminaari järjestettiin 14.3. Tilaisuudessa puhuttiin muun muassa tuottavuuden kehittämisestä, virtauttamisen työkaluista, tilaajan tavoitteiden jalkauttamisesta ja ihmisten johtamisesta.

Tulokset on tarkoitus saavuttaa keskittymällä koko projekti- ja palvelutuotannon käytäntöjen uudistami-seen, arvon tuottamiseen suunnittelussa sekä rakentamisen tuottavuuden parantamiseen muun muassa lyhentämällä läpimenoaikoja 20-40 prosentilla.

Mukana 11 tilaajaorganisaatiota

IPT²-hankkeen rahoittavat Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Finavia, Helsingin yliopisto, Liikennevirasto, Kainuun sote sekä Kanta-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit.

Hanke koostuu 11 pilottiprojektista ja se laajentaa integroitujen toteutusmuotojen käyttöä tilaajaorganisaatioissa, yrityksissä sekä kokonaan uudenlaisissa hankkeissa. Malleja on tarkoitus kehittää muun muassa tie- ja katuverkon hoito- ja kunnossapitosopimuksissa sekä uusissa sairaalahankkeissa.
Vuosina 2017-2019 toteutettavan hankkeen budjetti on noin 800 000 euroa.

Jatkoa vuosien 2014-2016 pilottihankkeille

IPT²-hanke jatkaa vuosina 2014-16 toteutettua IPT-hanketta, jonka tuloksia kootaan parhaillaan RT-kortistoon allianssisopimuksiksi ja tilaajan ohjeeksi. Hankkeessa koulutettiin noin 130 tilaajien asiantunti-jaa ja käynnistettiin 11 pilottiprojektia, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio ylittää reilusti 600 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
- tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry, mikko.somersalmi@rakli.fi, puh. 040 720 7645
- partner Jani Saarinen, Vison Oy, jani.saarinen@vison.fi, p. 0400 625 670
- www.ipt-hanke.fi

IPT²-hanke on Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden yhteinen integroivien projektitoteutusmallien (IPT) tutkimus- ja kehityshanke kiinteistö- ja rakennusalan projektien ja palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Vuosina 2017-2019 toteutettavan hankkeen missiona on nostaa suomalainen projektiosaaminen Euroopan kärkeen. Hankkeen tilaajina toimivat Finavia, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kainuun sote, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki. Hankkeen toimeksiantajana toimii RAKLI ry ja sen operatiivisesta toteuttamisesta vastaa Vison Oy.