Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuuteen kohdistuu lisääntyvää huomiota. Rakentaminen on suurimpia luonnonvarojen kuluttajia. Rakentamisessa, rakennusten korjaamisessa ja muutostöissä sekä purkamisessa syntyy paljon jätettä.

EU:n jätedirektiivi edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja purkujätteistä 70 prosenttia kierrätetään materiaalina. Jätteen hyödyntämistä energian tuottamiseen ei tähän lasketa mukaan. Suomessa rakennusjätteiden hyödyntämisaste materiaaleina on arviolta noin neljänneksen luokkaa, mikä jää eurooppalaisittain erittäin alhaiseksi.

RAKLI on mukana materiaalitehokkuuden edistämisessä. Aiheesta käynnistetään muun muassa klinikoita. Klinikkatoimintaan voi tutustua klinikkasivuilla.

Tietoa materiaalitehokkuudesta:
Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset ja materiaalitehokkuus (ympäristöministeriö)
Rakentamisen materiaalitehokkuusohjelma (ympäristöministeriö)
Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen -raportti (ympäristöministeriö)