Työympäristömuutosten johtaminen ja viestintä

Työn sisältö, työtavat ja työympäristöt muuttuvat. Työympäristöllä voidaan tukea organisaation suorituskykyä ja työympäristöjohtaminen on osa organisaation strategista johtamista. Klinikka tarjoaa työkaluja työympäristömuutosten johtamiseen.

Työympäristömuutosten ja työkäytäntöjen johtamisesta on tullut jatkuvaa toimintaa, joka edellyttää taitoa hallita muutosta ja viestiä siitä. Klinikalla opitaan parhaista käytännöistä, kehitetään yhdessä ja jalostetaan toimintatapoja.

Käsiteltäviä teemoja

  • Työympäristön ja työkäytäntöjen jatkuva parantaminen
  • Työympäristön muutosprojektin läpivienti
  • Eri tukitoimintojen roolit ja yhteistyö työympäristöjohtamisessa
  • Työympäristönmuutosten skaalaaminen koko tilakantaan
  • Parhaat käytännöt ja toteutukset


Työpaja 1:
Organisaatioiden tavoitteet ja muutosjohtamisen periaatteet

Työpaja 2:
Työympäristömuutoksen käynnistäminen

Työpaja 3:
Työympäristömuutoksen toteuttaminen

Työpaja 4:
Työympäristöjohtaminen ja työympäristön kehittäminen jatkossa
Työpajoja järjestetään neljä.

Lisäksi klinikkaan kuuluvat aloitus- ja tulosseminaarit. 

Työskentelyyn osallistuu työympäristömuutosta suunnittelevien, sitä parhaillaan toteuttavien kuin jo jatkuvan parantamisen vaiheessa oleville organisaatioiden edustajia.

Aineistosivu klinikan osallistujille

RAKLIn tiedote 15.12.2016: Työympäristöjen muutoksesta vasta murto-osa nähty - klinikka alkoi

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Mikko Östring, puh. 050 301 8933, mikko.ostring@rakli.fi
Jyrki Laurikainen, puh. 040 844 2573, jyrki.laurikainen@rakli.fi