Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelujaostot asetettu

12.06.18

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Maankaytto_ja_rakennuslain_kokonaisuudis(47081)