RAKLIn tavoitteet kuntavaaleissa 2017

Seuraava vaalikausi on kunnissa poikkeuksellinen. Maakuntauudistuksen myötä kuntien tehtäväkenttä kokee merkittävän muutoksen vuoden 2019 alussa. Rakennettuun ympäristöön liittyvien vastuiden merkitys korostuu, minkä vuoksi RAKLI nostaa näitä aiheita myös kuntavaalikeskusteluun.

On tärkeää, että valittavilla luottamushenkilöillä on aitoa kiinnostusta fyysisen elinympäristön kehittämiseen sekä ymmärrystä rakentamisesta ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien päätösten vaikutuksista. Kun investointeja on tehtävä kasvavilla kaupunkiseuduilla ennätysvauhdilla, mutta taloudellinen tilanne on niukka, tarvitaan taitavaa harkintaa ja pitkäntähtäimen näkemysta.

RAKLIn kuntavaaliteemat:

1. Rakennetun ympäristön kehittämisen merkitys kuntien tehtäväkentässä kasvaa huomattavasti

  • Ehdokkaiden kiinnostus rakennettua ympäristöä ja sen kehittämistä kohtaan tärkeää
  • Rakennetun ympäristön toimivuus on kunnasta itsestään kiinni

 2. Kaupungistuminen muuttaa tarpeita nopeasti

  • Kasvun hallinta: palvelut, infrastruktuuri, asuntotarve, asuinalueiden kehittäminen
  • Mahdollistava sääntely: erityisesti kaavoitus
  • Sujuva julkinen-yksityinen-yhteistyö

 3. Kiinteistöjen omistaminen ja ylläpito ammattimaistuu

  • Investointitarve rakennetun ympäristön kehittämiseen
  • Ylläpidon haasteet sekä kiinteistöjen että infrastruktuurin osalta: korjausvelka, kosteusongelmat
  • Rakennusten teknistyminen
  • Pitkäjänteinen tilajohtaminen kehittyvillä ja hiipuvilla paikkakunnilla
  • Kiinteän omaisuuden yksityistämisen tarjoamat mahdollisuudet