Energiatehokas palveluasumiskiinteistö RAKLIn hankintaklinikassa - Lahden Vanhusten Asuntosäätiön Palvelutalo Onnelanpolku rakenteille

31.01.12

Onnelanpolun hankintaklinikka käynnistyi syksyllä 2010 ja sen tavoitteena oli kehittää prosessi, jonka avulla saadaan rakennettua energiatehokas palveluasumiskiinteistö. Klinikassa kehitettyä hankintaprosessia voi käyttää mallina myös muissa vastaavanlaisissa hankkeissa. Hankkeen päätösseminaari oli Lahdessa 31.1.2012 ja hankkeen tulosraportti julkaistaan maaliskuussa.

Klinikassa tarkasteltava kohde oli Lahdessa sijaitseva kolmen asuintalon muodostama kokonaisuus. 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa valmistuneet rakennukset olivat tulleet elinkaarensa päätepisteeseen ja odottivat joko täydellistä peruskorjausta tai purkamista.

Samassa ratkaisussa laadukas elämänkaariasuminen ja energiatehokkuus

"Palvelutalo Onnelanpolku on paitsi energiankulutuksen vähentämisen tavoitteissaan edistyksellinen, myös palvelukonseptissaan edelläkävijä. Tarkoituksena on toteuttaa asumisympäristö, jossa ikäihmiset voivat elää elämäänsä kaikenkuntoisena - niin aktiivisena kuin toimintakyvyssään rajoittuneempanakin. Talo on täysin esteetön ja sinne tuodaan monia palveluita, jotka mahdollistavat kotona asumisen. Mottona on, että palveluiden täytyy tulla ihmisten luo, eikä päinvastoin", kertoo Sanna Mäkinen, Lahden vanhusten asuntosäätiön toiminnanjohtaja.

Purettavien rakennusten tilalle rakennettavassa palvelutalo Onnelanpolussa on tavoitteena elämänkaariasuminen, jossa on mahdollista tarjota monentasoista hoivaa tarpeen mukaan. Ajatuksena on ympäristö, jossa on tavallista ja tehostettua palveluasumista samassa ympäristössä, ja jossa palvelut ovat kaikkien helposti saavutettavissa. Alueen liikenneratkaisut ja talojen muuntojoustavuus ovat myös tärkeitä asioita. Hankkeelle asetettiin tavoitteita luonnollisesti myös kustannusrakenteen suhteen. Toteutettavien kiinteistöjen tulisi olla asukkaiden kannalta tavanomaista ja kilpailukykyistä hintatasoa palveluasumismaksun ja käyttövastikkeen (pääoma- ja hoitokulut) sekä mahdollisimman edullinen kulutusmaksujen (sähkö, vesi) osalta.

Klinikan lähtötekijöitä oli myös, että palveluasumiskiinteistöissä elinkaaren aikainen energian käyttö on mahdollisimman tehokasta ja päästötöntä. Tämä tavoite tuli saavuttaa aiheuttamatta merkittäviä lisäkustannuksia hankkeen investointiin ja rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Hankkeen tuli täyttää myös asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARA:n hintatasovaatimukset.

Kaksivaiheinen hankintaklinikka - malli soveltuu koko hankintamenettelylle

Hankintaklinikka toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa pohdittiin kohteen asumispalvelukonseptia, määriteltiin rakennuttajan tavoitteita ja arvioitiin mahdollisia asemakaavan muutostarpeita. Toisessa vaiheessa luotiin edellytykset innovatiivisille suunnitteluratkaisuille, valittiin urakkamuoto sekä määritettiin kilpailuttamisen tavoitteet ja menettelyt.

"Hankintaklinikan vaiheistus osoittautui hyväksi ratkaisuksi, jota kannattaa hyödyntää vastaavissa hankkeissa. Laajassa hankkeessa on syytä täsmentää hankkeen tavoitteet ja päämäärät kirkkaiksi, ennen kuin valitaan urakkamuoto ja laaditaan varsinainen tarjouspyyntö. Siten säästetään kaikkien resursseja ja voidaan siirtyä tehokkaasti tarjousarvioinneista päätöksentekoon ja itse hankkeeseen," RAKLIn tekninen johtaja Ilpo Peltonen kertoo. Rakennuttaja asetti hankkeelle tiukat tavoitteet energiatehokkuudelle ja tilojen toiminnallisuudelle, mutta jätti urakoitsijalle mahdollisuudet tarjota innovatiivisia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi ARA:n hyväksymällä hintatasolla. Tämän vuoksi hanke toteutettiin kokonaishintaisena KVR-urakkana, jossa suunnittelu toteutetaan mallintamalla ja energiatehokkuutta arvioidaan simuloinnilla.

Palvelutalo Onnelanpolku rakennetaan Lahden Paavolan kaupunginosaan. Lähes nollaenergiatasoinen asuin- ja palvelurakennushanke käsittää n. 230 ikäihmisille suunnattua asuntoa sekä 103 autopaikan pysäköintilaitoksen. YIT Rakennus Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy vastaavat mittavan hankkeen toteutuksesta ja sen laajuus on kokonaisuudessaan 16 335 brm2.

Lisätietoja
Ilpo Peltonen, puh. 040 551 9404, ilpo.peltonen(at)rakli.fi, tekninen johtaja, RAKLI ry
Sanna Mäkinen, 0400 543 828, sanna.makinen(at)lvas.fi, toiminnanjohtaja, Lahden vanhusten asuntosäätiö