Energiatehokkuusdirektiivin muutos voimaan 9.7.2018, kansallinen toimeenpano alkaa

20.06.18

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos on julkaistu 19.6.2018 EU:n virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 20 kk kansallisen toimeenpanoajan mukaan energiatehokkuusdirektiivin mukaisten kansallisten säännösten tulisi olla annettuna maaliskuun alkupuolella 2020.

Alla linkki direktiivin tekstiin EU:n sivuilla (myös suomenkielinen käännös):

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/844, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.FIN&toc=OJ:L:2018:156:TOC

Nostoja muutoksesta

 • Pitkän aikavälin (--> 2050) peruskorjausstrategian laatimisvelvoite energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden kehittämiseksi rakennuskannassa
 • Energiatehokkuuden kehittymisen arviointi ja dokumentointi
 • Velvoitteita energiatehokkuustietokannan tiedoille
 • Sähköautojen kiinteistökohtaisten latauspisteiden ja -infran rakentamisvaatimuksia
  • Latauspistevaatimukset muut kuin asuintalot, latausinfra - asuintalot
 • Älykkäitä ratkaisuja koskeva indikaattori
 • Taloudellisten kannusteiden linkittäminen energiatodistuksiin
 • Lämmitysjärjestelmien ja ilmanvaihtojärjestelmien tarkastukset tai vaihtoehtoisesti automaatio- ja valvontajärjestelmävaatimukset
  • Erilainen vaatimustaso asuintalot vs. muut

Lisätietoja:
tekninen johtaja Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi(at)rakli.fi

Ympäristöministeriön tiedote: 
EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistu