Finavia on Vuoden rakennuttaja 2007

25.01.08

Finavia on palkittu vuoden 2007 parhaana rakennuttajana. Valinnan tehnyt RAKLI ry perustelee valintaa Finavian erinomaisella kyvyllä huomioida asiakkaidensa tarpeet rakennuttamisessa ja hallita monimutkaista hankekokonaisuutta. Finavialla on oma ammattitaitoinen rakennuttamisyksikkö, joka hallitsee niin talon- kuin infrastruktuurinkin rakennuttamisen. Viime vuodet ovat olleet Finaviassa vilkkaan rakennuttamisen aikaa, mistä huolimatta hankkeiden aikataulussa pysymisessä ja kustannusten hallinnassa on onnistuttu hyvin.

Tällä hetkellä rakenteilla ovat muun muassa Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkomaanterminaalin ja parkkitalo P3:n laajennukset. Hotel Hilton Helsinki-Vantaa ja uusi kunnossapitorakennus valmistuivat vuonna 2007. Rakentaminen on ollut vilkasta myös muualla kuin Helsinki-Vantaan lentokentällä. Uudis- ja korjausrakentamista on tehty Kittilässä, Kajaanissa, Kruunupyyssä, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä ja Turussa.

Vahva asiakasnäkökulma

Lentokenttäpalvelujen kehittäminen on lähtenyt liikkeelle asiakkaiden tarpeista. Helsinki-Vantaalla varaudutaan matkustajamäärän kasvamiseen vuoden 2007 alun 12 miljoonasta 16-18 miljoonaan lentoaseman laajennuksien jälkeen. Esimerkiksi kasvava Aasian liikenne tarvitsee lisää niin terminaali-, matkatavarankäsittely- kuin asematasotilojakin. Lisäksi yhä suuremmat koneet asettavat uusia vaatimuksia kiitoratojen kunnossapidolle. Asiakkaiden tarpeet ovat olleet lähtökohtana myös parkkitilojen lisäämiselle, eikä viihtyisyyttäkään ole unohdettu, vaan lentoasemalle valmistellaan maisemointisuunnitelmaa. Helsinki-Vantaan lentoasema on onnistunut asiakkaidensa palvelemisessa - se on useina vuosina valittu kokoluokassaan maailman kolmen parhaan lentoaseman joukkoon.

Ammattitaitoa ja onnistunutta ajoitusta

Finavian rakennuttamisyksikkö osoitti osaamisensa jo 1990-luvun lamavuosina, jolloin terminaaleja rakennutettiin edullisesti. Rohkeus palkittiin, kun lentoliikenteen määrät jälleen lähtivät kasvuun ja tarvetta uusille tiloille oli. Finavia sai kiitosta myös liikenne- ja viestintäministeriöille väylähankkeiden kustannusylityksiä selvittäneen selvitysmies Jorma Haapamäen raportissa. Hän kiittää Finaviaa siitä, että hankintastrategia on onnistuneesti sovitettu kulloinkin vallitsevaan markkinatilanteeseen ja urakkakoot on mitoitettu siten, että kilpailua saadaan riittävästi aikaan. Rakennetun ympäristön tilaa koskeneessa ROTI-selvityksessä ilmaliikenneverkosto sai vuonna 2007 ainoana kiitettävän arvosanan.

Finavialaiset ovat osallistuneet aktiivisesti alan yhteisten pelisääntöjen ja menetelmien kehittämiseen. Henkilökunta on johdonmukaisesti ylläpitänyt omaa osaamistaan ja osallistunut täydennyskoulutukseen.

Vuoden rakennuttaja 2007 julkistettiin Tampereella 24.-25.1.2008 pidettyjen Rakennuttajapäivien yhteydessä. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa ja sillä halutaan korostaa rakennuttamisen ammattitaidon merkitystä.

Lisätietoja:
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, RAKLI ry, 040 551 9404
Henri Hansson, yksikönpäällikkö, Finavia, Lentokenttätekniikka, puh. 040 719 8267