Petri Roininen: pari viikkoa Slushin ja ReCoTechin jälkeen - Mitä euforian laskeuduttua?

15.12.16

Tavatuista kymmenestä start upista suurin osa kertoi olevansa kehittämässä digitaalista tuotetta, jonka tarkoitus olisi parantaa jotain kiinteistönhallintaan, energiatehokkuuteen, rakentamiseen tai suunnitteluun liittyvää toimintoa. Haasteet oli yleisellä tasolla tunnistettu kohtuullisen hyvin, lähtökohtaisesti täysin turhia ideoita ei juuri ollut.

Lähes poikkeuksetta ideat oli suunnattu b-to-b-markkinaan eli yritysratkaisuiksi. Kuluttajapuolen sovellusten vähäisyys oli hieman yllättävää. Kehitysasteeltaan suurinta osaa esitellyistä ideoista voisi ehkä luonnehtia pikemminkin tuoteideoiksi kuin yritysideoiksi. Yritystoiminnan edellyttämä strateginen ja taloudellinen näkemys oli ehkä vasta tulossa piirustuslaudalle. Tärkeää oli, että ideoitaan esitelleillä yrityksen edustajilla oli hyvä asenne – riittävästi tervettä itseluottamusta ja samalla halu kuunnella markkinaa.

Tällä pienelläkin otoksella näyttäisi siltä, että kiinteistö- ja rakennusalan start up -kentästä löytyy uutta tulokulmaa alan toimintojen digitalisointiin ja vakiintuneiden käytäntöjen haastamiseen. Samalla pitää ymmärtää, että vain hyvin pieni osa käynnistetyistä liikeideoista kehittyy kannattavaksi liiketoiminnaksi. Jos kymmenestä liikeideasta yksi kasvaa alan vakiintuneeksi toimijaksi, on suhdeluku jo hyvä.

Ilmeistä on, että alan start upeissa on huomattava tarve yritystoiminnan perusasioiden osaamisen saralla – ansaintamallit, markkinointi ja rahoitusnäkökohdat tarvitsevat lisää panostusta. Juuri tätä start upit tapahtumasta olivat hakemassakin. Näiden lähtökohtien ympärillä ReCoTechin kaltainen tilaisuus toimii erittäin hyvin usealla tasolla.

Itse koin, että sain 100 minuutin panostukselle poikkeuksellisen hyvän tuoton pelkästään oman kokemuspiirin ja ymmärryksen laajentamisessa.

Petri Roininen
RAKLIn Yhdyskunta ja Infra -johtoryhmän puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, Core Capital

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: