Asumisen tuet

Asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi saada asumismenojensa vähentämiseksi yleistä asumistukea. Yleistä asumistukea haetaan Kelalta. Yleistä asumistukea voi saada sekä vuokra- että omistusasuntoon samoin kuin eläkkeensaajien asumistukea Asumistukia koskevan lainsäädännön yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lisätietoa asumistuesta sosiaali- ja terveysministeriön www.stm.fi ja Kelan sivuilta www.kela.fi.

Korkojen verovähennys

Omistusasumista tuetaan myös asuntolainojen korkojen verovähennyksen kautta. Myös asuntosäästöpalkkiojärjestelmän kautta voi saada tukea omistusasunnon hankintaan. Lisätietoa asuntolainan korkovähennyksestä Verohallinnon sivuilta www.vero.fi ja ASP-järjestelmästä ympäristöministeriön sivuilta www.ym.fi

Tuotantotuet

Valtio tukee vuokra- ja asumisoikeusasuntojen uudistuotantoa ja perusparantamista korkotukilainoilla ja avustuksilla. Myös vuokra-asuntojen hankintaa tuetaan korkotukilainoituksella. Asumisen tukimuotojen tuotekortit löytyvät ympäristöministeriön sivuilta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Asumisen_tuet/Tietoa_kunnille_asumisen_tukemisesta/Asumisen_tukimuotojen_tuotekortit