Vuokra-asuntomarkkina

Suomen noin 2,5 miljoonasta vakituisesti asutusta asunnosta noin 800 000 on vuokra-asuntoja. Näistä noin puolet on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja noin puolet on rahoitettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Pääasiassa kunnat sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn yleishyödylliseksi nimeämät yhteisöt tuottavat ja omistavat arava- ja korkotukiasuntoja.

Arava- ja pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin (ns. ARA-asunnot) valitaan asukkaat sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella. Tätä arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. ARA-asuntojen vuokran määräytymisessä noudatetaan omakustannusperiaatetta. Vuokralla katetaan pääasiassa vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoitokulut.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokra määräytyy markkinaperusteisesti osapuolten välisin sopimuksin. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja omistavat yksityishenkilöiden ja muiden piensijoittajien lisäksi muun muassa yritykset ja vakuutusyhtiöt.

Kaikkiin asuntojen vuokraukseen sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta. Siinä on säännöksiä muun muassa vuokrasopimuksesta, vuokran määrästä sekä vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta. Osa säännöksistä on pakottavia vuokralaisen hyväksi.

ARA-asunnoissa sovelletaan pääsääntöisesti yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/90) mukaista asukasdemokratiaa. Vuokratalon omistajan on noudatettava yhteishallintolakia aravavuokrataloissa ja 1.1.2002 jälkeen korkotukilainalla rahoitetuissa vuokrataloissa, jotka ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia.

RAKLIn vuokra-asuntobarometrit ja suhdannetiedotteet löytyvät Markkinatietoa-osiosta