Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden ratkaisuja 30.10.2014

Esitysaineistot

Ohjelma - taustat

Avaus, RAKLIn keskustelupaperin tausta ja tarve 
Petri Roininen, puheenjohtaja, RAKLIn yhdyskunta & infra -toimiala (Core Capital)

Muuttuvan yhteiskunnan muutostarpeita kaavoitukselle
Juha Kostiainen, YIT

Kaavoituksen ohjaus- & palvelunäkökulmat sekä Kustannustietoisuus kaavoituksessa
Tarja Laine, Vantaan kaupunki

Kommenttipuheenvuoro
Mikko Juvonen, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsinki

Kommenttipuheenvuoro
Jouko Kuusela, SATO Oyj

Kaavoitusprosessin yhteistyön kehittäminen sekä Käyttötarkoitusten muutosten mahdollistaminen
Veli-Pekka Toivonen, Lahden kaupunki

Kommenttipuheenvuoro
Jarmo Raveala, Helsingin Kiinteistöviraston Tilakeskus

Keskustelupaperi: Asemakaavoituksen ja kiinteistökehityksen vuorovaikutuksen kehittämisestä