Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön -tilaisuus 3.10.2013

Kestävän aluekehittämisen parhaita käytäntöjä

Tampere ECO2 - Ekotehokas kaupunkisuunnittelu
Elina Seppänen, Tampereen kaupunki

llmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus -raportin tulokset
Kimmo Lylykangas, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas

Tutkimuskatsaus aihepiirin tutkimuksiin:

KEKO B -tutkimuskokonaisuus ja tulosodotukset
Katriina Rosengren, SYKE

MALTTI-hiililaskentatyökalu
Antti Säynäjoki, Aalto-yliopisto

BREEAM Communities: Case Mikkeli
Karoliina Saarniaho, WSP Group

Aluesuunnittelijoiden tarpeet ja odotukset työkaluja kohtaan

Kaarina Laakso, Helsingin kaupunki
Antti Rousi, Espoon kaupunki
Tarja Johansson ja Miia Perätalo, Vihdin kunta

Videotaltioinnit

Lisätietoja:
Mikko Nousiainen (@rakli.fi) ja Heli Kotilainen (@figbc.fi)