Konesalien rakentamisen suomalaisen kilpailukyvyn kehittäminen 12.5.2014

Markkinanäkymät
Vesa Weissmann, Gearshift Group

Kokemuksia toteutetuista hankkeista
Osmo Koskisto, Goodform Oy

Näkemyksiä kansainväliseltä toimijalta
Jani Winter, Hewlett-Packard Oy

Managerin näkökulma konesaleihin
Arttu Ruismäki, Newsec Asset Management