Matkakeskus Turkuun -klinikan tulosseminaari 1.6.2016

Esitysaineistot

Tavoitteet matkakeskushankkeelle ja mahdollisia konsepteja
Mika Rajala, arkkitehti, Turun kaupunki

Klinikkatyöskentelyn tulokset
Mikko Nousiainen, johtaja, RAKLI

Valtion maanomistajien yhteistyö
Antti Kari, johtava asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt

Raideliikenteen näkymiä
Pekka Petäjäniemi, johtaja, Liikennevirasto

Klinikan osallistujien näkemyksiä työskentelystä ja matkakeskushankkeesta 
Asemakeskuksen hankekehitys, Jukka Kettunen, yksikönpäällikkö, A-Insinöörit

Matkakeskushanke valtakunnalliseksi esikuvaksi uusilla menetelmillä
Jani Päivänen ja Heikki Rajasalo, FCG Finnish Consulting Group

Logomo - alueen kehittäminen ja synergia matkakeskuksen kanssa
Päivi Rytsä, toimitusjohtaja, Logomo