Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet ja käyttäjien muuttuvat tarpeet 26.4.2016

Esitysaineistot

Johdatus muuttuvaan toimintaympäristöön
Mikko Östring, RAKLI

Build Upon – yhdessä kohti energiatehokkuutta
Sami Lankiniemi, GBC Finland

Case Mothership of Work (MOW)
Joona Reunanen, Sponda Oyj

Tilankäytön tehostamispotentiaali ja käytännön toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi
Saija Blom, Rapal Oy

TETS-sopimuskauden tulokset
Harri Heinaro, Motiva Oy

Case Otaniemi - energiatehokas tulevaisuuden kampus
Satu Kankaala, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy 
www.openenergy.fi 
http://aaltocre.fi