Jäseneksi RAKLIin

Täytä jäsenhakemuslomake

Pinta-alaperusteinen jäsenhakemus 
(Asunnot, Käyttäjä-omistus, Sijoitus, Kaupungit)

Liikevaihtoperusteinen jäsenhakemus 
(Rakennuttamis- ja toimitilajohdon palvelut)

Investointiperusteinen jäsenhakemus 
(Infra)

Mikäli et tiedä, mikä jäsenhakemuslomake on organisaatiollesi oikea, ota yhteyttä RAKLIn toimistoon, puh. (09) 4767 5711 tai rakli(at)rakli.fi.

Lue lisätietoja RAKLIn toiminnasta

Tutustu jäsenmaksuperusteisiin

Yhdistämme alan ammattimaiset toimijat

RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistajat, rakennuttajat, käyttäjäorganisaatiot, sijoittajat ja palveluntuottajat. RAKLIn missiona on tuottaa kilpailukykyä ja hyvinvointia rakennetusta asuin- ja toimintaympäristöstä.

RAKLI vaikuttaa siihen, että sen jäsenten toimintaympäristö olisi mahdollisimman suotuisa ja rakennettu ympäristö palvelisi käyttäjiään. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä suhdanne- ja muun tiedon tuottajana.

Liiton jäseniä on noin 220 kattaen kaikki merkittävimmät asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajat, sijoittajat, suurimmat kaupungit sekä kiinteistöjohdon palveluntuottajat ja rakennuttajat. Jäsenet edustavat sekä yksityistä että julkista sektoria. Liitto yhdistää alan ammattimaiset toimijat Suomessa ja kansainvälisesti. RAKLIn toimielimissä toimii aktiivisesti 175-200 alan keskeisintä vaikuttajaa ja asiantuntijaa.

Palvelemme jäsenyhteisöämme

RAKLIn palveluita ovat:

  • Vaikuttaminen kiinteistö- ja rakennusalan toimintaympäristöön, toiminnan edellytyksiin, markkinoihin ja lainsäädäntöön
  • Alan osaamisen kehittäminen, tutkimus- ja kehitystyö, kehitysprojektien toteuttaminen sekä tilaisuuksien ja koulutustapahtumien järjestäminen
  • Kiinteistö- ja infra-alan toimijoiden verkottaminen, toiminta kansainvälisissä järjestöissä, alan tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen
  • Tiedottaminen ja viestintä kiinteistö- ja rakennusalan tapahtumista ja toimintaympäristön muutoksista sekä suhdannekatsausten tuottaminen

RAKLI tiedottaa jäsenilleen internetsivuillaan sekä sähköisin tiedottein. Lisäksi jäsenetuihin kuuluu LOCUS-lehti. Tehtäväänsä liitto toteuttaa laajan jäsenkuntansa ja sidosryhmä- ja koulutusverkostonsa kautta.

Tarjoamme puitteet vaikuttamiselle ja kehittämiselle

RAKLIn jäsenet voivat toimia liiton asunto-, toimitila- tai yhdyskunta ja infra -toimialojen johtoryhmissä tai liiton toimikunnissa. Liitossa toimii myös noin 50 hengen neuvottelukunta.

Vaikuta rakennetun ympäristön tulevaisuuteen

Rakennettu omaisuus muodostaa yli 70 % kansallisvarallisuudestamme. Kiinteistö- ja rakennusala työllistää joka viidennen suomalaisen. Alan merkitys Suomelle on suuri ja alan toimijat vaikuttavat suoraan sekä rakennetun ympäristön omistajien ja käyttäjien menestymiseen että elinkeinoelämän kehittämiseen.

Tervetuloa edistämään yhdessä rakennetun ympäristön kehittämistä sekä sen taloudellista ja kestävää käyttöä. Tehdään yhdessä tuloksia!

Kysy lisää:

  • toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, 040 844 2573
  • johtaja Aija Tasa, Asunnot, 050 327 2077
  • johtaja Mikko Östring, Toimitilat, 050 301 8933
  • johtaja Kimmo Kurunmäki, Yhdyskunta ja infra, 050 373 6144
  • tekninen johtaja Mikko Somersalmi, 040 720 7645
  • toimisto, (09) 4767 5711

RAKLIn henkilöstön yhteystiedot

RAKLIn jäsenluettelo