Jäsenmaksuperusteet

RAKLIlla on kolme jäsenmaksuperustetta: pinta-ala, investoinnit ja liikevaihto.

Pinta-alaan perustuvaa jäsenmaksua maksavat asunto-omistajat ja -sijoittajat, sijoittajat, käyttäjä-omistajat, kunnat ja kiinteistöosakeyhtiöt. Infrajäsenet maksavat investointiperusteista jäsenmaksua ja liikevaihtoon perustuvaa jäsenmaksua puolestaan rakentamisen ja toimitilajohdon palveluja tarjoavat yhteisöt.

RAKLIn jäsenenä olevan kunnan vähintään 90 prosenttisesti omistaman yhtiön jäsenmaksu on puolet taulukon mukaan määräytyvästä jäsenmaksusta kuitenkin vähintään minimijäsenmaksu.

Käyttäjäjäsenien, jotka hallinnoivat huoneistoja ilman omistusta, jäsenmaksu määritellään siten, että hallinnassa olevasta huoneistopinta-alasta otetaan huomioon puolet. Teollisuusrakennuksien, luolien, voimalaitoksien ja kylmien varastojen eli varallisuusarvoltaan muita tiloja huomattavasti alhaisempien tilojen pinta-ala otetaan jäsenmaksun määräytymisessä huomioon alennuskertoimen perusteella, joka on 0,333.

Jäseniltä perittävän minimijäsenmaksun suuruus vuonna 2018 on 2520 euroa. Liittymisjäsenmaksu on 400 euroa.

RAKLIn jäsenet segmenteittäin

Jäsenmaksutaulukot

Pinta-ala m2(1 000 m2)

Jäsenmaksu
0 2 520
65 2 830
80 3 150
100 3 680
120 3 880
175 5 250
200 5 780
250 6 510
300 7 250
350 7 980
400 8 610
450 9 250
500 9 980
600 11 660
700 12 810
800 13 660
900 14 390
1 000 15 660
1 250 18 810
1 500 20 280
1 750 21 640
2 000 23 220
2 250 25 540
2 500 26 800
Liikevaihto milj. euroa Jäsenmaksu
0 2 520
1,8 3 780
3 5 150
5 6 410
8 7 780
12 9 250
17 10 610
22 11 980
27 13 560
32 15 660
37 17 860
44 20 070
50 22 170
55 24 380
60 26 800
Investoinnit milj. euroa Jäsenmaksu
0 2 520
20 2 630
25 3 880
30 5 150
40 6 510
50 7 780
65 9 140
85 10 400
115 11 660
145 13 030
185 14 290
235 15 550
285 16 810
335 18 070
385 19 340
450 20 700
515 21 960
580 23 220
645 24 590
700 26 800