• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Juho Kess: Kosteudenhallintaa kuntapäättäjille

  Rakennetun ympäristön kunto on kuntavaalien alla ajankohtainen aihe. Lehdissä on nostettu esiin julkisten rakennusten sisäilma- ja kosteusongelmia sekä poliitikkojen näkemyksiä ongelmien syistä ja tarvittavista toimenpiteistä.

  Keskustelua käydään tärkeästä ja kuntavaalipäättäjien valitsemisen näkökulmasta aivan oikeasta asiasta. Pelkästään taloudenkin kannalta tarkasteltuna rakennetun ympäristön kunto on sille varattua budjettia huomattavasti merkittävämpi asia. Terveellinen rakennettu ympäristö vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin, ja siten se voidaan nähdä isona siivuna myös sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetissa. Toimiva ja terveellinen ympäristö parantaa myös kuntalaisten tuloksentekokykyä ja näkyy muun muassa koululaisten opinnoissaan menestymisessä.

  Sisäilma- ja kosteusongelmista puhuttaessa keskustelu kuitenkin ajautuu usein kovin yksityiskohtaiselle ja tekniselle tasolle. Nostetaan esiin puu- ja betonirakenteiden hengittämisiä, psykosomaattisia oireiluja tai antibiooteilla kasvatettuja supertappajahomeitiöitä. Usein sinänsä kyllä kiinnostavien tieteellisyyksien alle jäävät ne perusasiat, joihin kuntapäättäjillä on oikeasti mahdollisuus ja jopa velvollisuus vaikuttaa.

  Terve rakennus on ketju, joka muodostuu suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja ylläpidosta. Kuntapäättäjän tehtävä on varmistaa, että näihin kaikkiin on varattu kunnassa riittävästi osaamista ja rahaa.

  Valtuutettujen on siis oltava perillä siitä, paljonko ja minkä kuntoisia rakennuksia kunnalla on. Talojen on oltava vähintään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan ylläpitää pitkäjänteisesti. Jos korjausvelka on kasvanut liian suureksi, rakennuksien hyväksyttävässä kunnossa pitämiseen ei enää riitä aikaa eikä rahaa, ja vähätkin voimat kuluvat kalliisiin ja yleensä hyödyttömiin hätäkorjauksiin. Joskus tiloista luopuminen on viisain ratkaisu.

  Rakennuttamista ja ylläpitoa kunnissa tekee yleensä tilakeskus. Päättäjän on huolehdittava, että tilakeskuksesta löytyy kiinteistöjen määrään suhteutettuna riittävän paljon oikeanlaista osaamista. Hankintaosaaminen on siinä mielessä tärkeintä, että kunnan taloille osattaisiin ostaa parhaat suunnittelijat, kuntotutkijat, rakentajat, korjaajat ja ylläpitäjät. Jonkin verran tilakeskuksista olisi syytä löytyä myös omaa teknistä osaamista.

  Vastuunsa kantava kuntapäättäjä vaatii laadukasta ja ennakoivaa kunnossapitoa. Käytännössä se tarkoittaa selkeiden tavoitteiden asettamista, riittävien resurssien varmistamista ja laadun valvontaa. Kun osaaminen ja riittävä rahoitus on varmistettu, voi tilakeskuksilta edellyttää selkeää ja avointa tiedottamista, toimintaohjeiden laadintaa ja jatkuvaa raportointia kunnan rakennusten tilasta.

  Juho Kess
  projektipäällikkö

  RAKLI ry on ollut mukana kehittämässä Kuivaketju10-toimintamallia.

  Tutustu toimintamalliin