Aija Tasa: Tästä ei kannata jäädä paitsi – energiatehokkuussopimukset osa 2

07.04.16

Kauden 2017-2025 Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen valmistelu on viimeistelyvaiheessa. Kuluneiden vuosien menestystarina edellisen sopimuksen aikana vahvistaa uskoa siihen, että myös toisesta kaudesta tulee erittäin hyvä, ja kiinteistöalan toimijat ovat edelläkävijöinä mukana näyttämässä tietä kohti yhä energiatehokkaampaa Suomea. Tämä on työtä, joka kuuluu kaikille.

Liittymällä energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen tai toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan, organisaatiosi pääsee osaksi erittäin mittavaa kokonaisuutta. Sopimusten kautta tehtävillä vapaaehtoisilla toimilla voidaan osoittaa, että Suomi saavuttaa sille asetetut kansainväliset tavoitteet ja tekee osansa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sopimusten uudistamisen myötä ne vastaavat energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia, ja ovat siis osa koko Euroopan yhteisiä toimia energiankäytön järkevöittämiseksi.

RAKLIn jäsenet olivat ilahduttavan laajasti mukana jo sopimuskaudella 2010-2016 ja nyt luotan siihen, että kattavuus saadaan tulevalla jaksolla vielä paremmaksi. Jokaisen organisaation saavuttamat säästöt ovat tärkeitä ja jo se, että yhdessä sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen, on merkittävää. Tavoiteasetanta on kunnianhimoinen, ja on tärkeää muistaa, että jokainen liittyjä laatii itselleen oman suunnitelman siitä, millaisilla askelilla kohti energiatehokkaampaa tulevaisuutta kulkee.

Kiinteistöala on hienosti osoittautunut vastuullisuutensa olemalla yksi parhaiten energiatehokkuussopimuksiin sitoutuneista aloista. Meitä on kiitelty erityisesti sujuvasta neuvotteluprosessista ja neuvottelujen puheenjohtajana haluan myös osaltani kiittää neuvotteluosapuolia hyvästä yhteistyöstä. On aina parempi saada tuloksia aikaan vapaaehtoisen järjestelmän kautta. Muuten asioista joudutaan säätämään lailla, mikä on huonompi vaihtoehto.

Monet päättyvällä kaudella mukana olleista organisaatioista ovat olleet esimerkillisen aktiivisia ja saaneet myös paljon positiivista huomiota vastuullisuudestaan. Mukana on useita toimialoja ja haastankin kiinteistöalan ammattilaisia hyvässä hengessä kilvoittelemaan siitä, että me olemme energiatehokkuuden edistämisessä Suomen paras. Roolimme on merkittävä siksikin, että rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kasvihuonepäästöistä ja energian kulutuksesta.

Energiatehokkuussopimukset ovat yksi tärkeimmistä toimista ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja luotan siihen, että RAKLIn jäsenillä on intoa hoitaa tästä paketista osansa. Uudet sopimukset allekirjoitetaan lokakuun alkupuolella ja toivon, että tuolloin ylitämme kirkkaasti tavoitteen siitä, että 80 prosenttia potentiaalisesta kiinteistökannasta on sopimuksen piirissä.

Aija Tasa

Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista 2017-2025 (sivusto aukeaa 8.4.)

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: