Ekotehokkaat sopimuskäytännöt

Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden ja kiinteistöliiketoiminnan ekotehokkuuden parantaminen kannattavasti on RAKLIn ja sen jäsenten keskeisimpiä tavoitteita. Tähän tarvitaan uusia toimenpiteitä ja työkaluja. Ekotehokkuuden vieminen käytäntöön edellyttää kiinteistönomistajan tekemien toimenpiteiden lisäksi myös vuokralaisen ja palveluntuottajakumppanien sitoutumista ja hyvää yhteistyötä. 

RAKLIn ekotehokkaat sopimuskäytännöt -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja ja työkaluja vuokranantajan ja vuokralaisen välisiin sopimusneuvotteluihin ja sopimuksiin.

Hankkeen tuloksia:
Ekotehokkaan toimintatavan määrittely
Ekotehokkuuden check list – Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon
Ekotehokkuuden check list – työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointin ja käyttöönottoon vuokrausprosessissa
Kirjausesimerkkejä vuokrasopimuksiin
Riskimatriisi - riskit kiinteistöjen vuokrauksessa ja ekotehokkuuden sopimuselementit

Vuokrasopimusesimerkeissä ja niiden liitteissä on lähtökohtana jaettu vuokra ja monikäyttäjätoimistokohde. Esimerkkejä pääsee katsomaan kirjautumalla sivun oikeasta yläkulmasta RAKLIn jäsentunnuksilla.

Light green lease -esimerkki:
Light green sopimus
Light green sopimuksen liite

Green lease -esimerkki
Green lease –sopimus  
Green lease –sopimuksen liite

Sopimusesimerkeissä ekotehokkuuteen liittyvät ehdot on vihreällä värillä, jotta ne erottuisivat paremmin.

Lisätietoja:
Johanna Aho, 040 485 7596