Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus

Kiinteistöala on solminut työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Neuvottelukumppanit ovat määrittäneet direktiivin pohjalta kokonaissäästötavoitteen, johon vuokra-asuntoyhteisöjen ja toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmiin liittyvien tahojen tulee yhdessä päästä.

Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystuote. Niiden kautta osoitetaan tehdyiksi vapaaehtoisia toimia, joiden avulla Suomi saavuttaa sille asetetut EU-tasoiset energiansäästötavoitteet.Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus koetaan paremmaksi tavaksi täyttää energiatehokkuusdirektiivin tavoitteita kuin lisäsääntely. Ensimmäinen sopimuskausi kattoi vuodet 2010-2016.

Energiatehokkuus on tärkeä osa Suomen energiapolitiikkaa

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa energia- ja ilmastostrategian toteutusta ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Ne ovat valtion ja toimialojen valitsema keino täyttää EU:n Suomelle asettamat tiukat tavoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimusten avulla saatavalla energiansäästöllä on tarkoitus kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Sopimustoiminnan vauhdittama tehokkaampi energiankäyttö tukee ilmastonmuutoksen hillintään ja uusiutuvan energian kansallisten tavoitteiden saavuttamista sekä luo vihreää kasvua ja markkinoita puhtaan teknologian ratkaisuille.

Lisätietoja:
Aija Tasa. puh. 050 327 2077

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma
Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma
Energiatehokkuussopimukset

4.10.2016 kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin liittyivät:

A-Kruunu Oy
Asuntosäätiö
Avara Oy
Espoon Asunnot Oy
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Kruunuasunnot Oy
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Mikalo Oy
Niiralan Kulma Oy
Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy
SATO Oyj
Sivakka-yhtymä Oy
TVT Asunnot Oy
VAV Asunnot Oy
VVO-yhtymä Oyj
Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy
Antilooppi Ky
Citycon Oyj
Exilion Real Estate I Ky
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
Kauppakeskus Hansa Ky
Kauppakeskus Skanssi Oy
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Logicor Oy
LähiTapiola kiinteistövarainhoito Oy
Peimarin Koulutuskuntayhtymä
Posti Kiinteistöt Oy
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Renor Oy
Sampo Oyj
Senaatti-kiinteistöt
Sponda Oyj
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy