Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus - Toimitilojen toimenpideohjelma (TETS)

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 2017-2025 jakautuu kahteen toiminta-alueeseen - asuinkiinteistöihin (VAETS) ja toimitilakiinteistöihin (TETS). Toimitilojen toimenpideohjelma liittyi kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen 2.2.2011.

Toimitilojen toimenpideohjelmaan on liittynyt yli 40 yritystä (2/2018). Liittyjäorganisaatioiden omistama toimitilakanta kattaa yli 80 prosenttia RAKLIn jäsenten yhteenlasketusta, TETS-toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta kiinteistökannasta. Lisätietoa toimenpideohjelmasta, liittymisestä ja sopimukseen liittyneistä toimijoista.

Toimintaa ja tuloksia

Tapahtumien aineistot

RAKLI, Motiva, YM ja TEM järjestävät säännöllisesti TETS-yhteyshenkilöille yhteistilaisuuksia, jossa kuullaan ajankohtaisia kuulumisia energiatehokkuuden säädösympäristöstä ja  vaihdetaan kokemuksia onnistuneista säästötoimenpiteistä. Tilaisuuksien aineistot ovat RAKLIn jäsenten luettavissa.

Vuosiraportit ja liittymisasiakirjat Motivan sivuilla:

Tiedote 16.12.2014: Suurille yrityksille energiakatselmusvelvoitteita

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025