Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus - Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (VAETS)

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 2010-2016 jakautuu kahteen toiminta-alueeseen: vuokra-asuinkiinteistöihin (VAETS) ja toimitilakiinteistöihin (TETS). Ensimmäisenä toimenpideohjelmana voimaan astui vuokra-asuntoyhteisöjen ohjelma vuoden 2010 alusta.

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan on liittynyt 26 yhteisöä (13.3.2014). Lista mukana olijoista on Motivan sivuilla.

Toimintaa ja tuloksia

RAKLI, Motiva, YM ja TEM järjestävät säännöllisesti VAETS-yhteyshenkilöille yhteistilaisuuksia, jossa kuullaan ajankohtaisia kuulumisia energiatehokkuuden säädösympäristöstä ja vaihdetaan kokemuksia onnistuneista säästötoimenpiteistä.

Vuosiraportit ja liittymisasiakirjat Motivan sivuilla:

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2014
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2013

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2011
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2010

Toimenpideohjelmaan liittyminen

Tiedote 16.12.2014: Suurille yrityksille energiakatselmusvelvoitteita

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025