Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluilla tarkoitetaan kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon sekä toimitiloihin ja käyttäjiin kohdistuvia palveluita. Kiinteistöpalvelut on määritelty tarkemmin Kiinteistöliiketoiminnan sanastossa.

Kiinteistöpalvelujen hankinta

Kiinteistöpalvelujen hankinnan helpottamiseksi ja palvelujen laadun parantamiseksi toteutimme Yhtenäisten sopimuskäytäntöjen kehittäminen
-kehityshankkeen (YPA 2). Hankkeen tuloksena syntyneet ohjeet ja niiden liitteinä olevat lomakkeiden täyttömallit ovat saatavissa julkaisusta:
Kiinteistöpalveluiden hankinta (kirja ostettavissa Rakennustiedon sivuilta)

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistönomistajan tulee huolehtia liukkauden ehkäisemisestä, eli jään ja lumen poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta kiinteistöllä ja tontin kohdalla
olevalla jalkakäytävällä, ellei kunta ole ottanut jalkakäytävän talvikunnossapitoa vastuulleen. Lisäksi järjestyslaki edellyttää, että
kiinteistönomistaja vastaa mm. siitä, että katolta putoava lumi tai jää ei aiheuta vaaratilanteita.

Liittojen yhteinen talvikunnossapitoa koskeva ohjeistus
Lumitilanne
Uusi KH-ohje vesikaton talviturvallisuuden parantamisesta
Työsuojeluhallinnon lumenpudotustyöohje
Pohjola-vakuutusyhtiö: Katoilta putoava lumi ja vahinkojen korvausvastuu

Tiedonsiirtosuositukset

Kiinteistöalan tietojärjestelmien yhteentoimivuus -projekti on laatinut kiinteistöalan tiedonsiirtosuosituksen ja sanomasuositukset. Soveltamisohjeet perustuvat toimialariippumattomiin UBL-sanomiin. Suositukset helpottavat tietojärjestelmien hankintaa ja yhteensovittamista sekä tehostavat kiinteistöjen hoitoa ja kunnossapitoa. Yhteisistä pelisäännöistä hyötyvät etenkin kiinteistöjen omistajat, kiinteistöpalvelujen tuottajat, manageeraajat ja tietotekniikkaratkaisujen toteuttajat. Suositukset on laadittu RAKLIn, alan käytännön toimijoiden ja TIEKEn toimesta.

Suositukset ja ohjeet pdf-tiedostoina:

Kiinteistöalan tiedonsiirtosuositukset
Palvelupyyntö-soveltamisohje
Palvelupyynnön peruutus -soveltamisohje
Sanoman vastaanottokuittaus -soveltamisohje
Työn alla - valmis -soveltamisohje

UBL-sanomien XML-skeemat

Lisätietoja tiedonsiirtosuosituksista:
kehitysjohtaja Erkki Aalto, puh. 040 564 8647, erkki.aalto(at)rakli.fi

Kiinteistösalkun yhteiset ydintiedot ja kiinteistöpalvelutiedon standardi e-ehyt

Kiinteistösalkun yhteiset ydintiedot (e-KYY) -hankkeen tuloksena syntyi kiinteistö- ja ohjelmistoliiketoiminnan tarpeisiin tietomäärittely/malli kiinteistösalkun keskeisistä yhteisistä ydintiedoista sisältäen mm. kiinteistön perustiedot, keskeiset taloudellisen toteuman, vuokrauksen ja arvonmäärityksen perustiedot. Hanke toteutettiin vuoden 2004 aikana. Tulos mahdollistaa yhteismitalliset tiedonhallinta- ja raportointimallit ja siten vertailtavuuden eri omistajien ja managerien välille. e- KYY tietomäärittely (xls)

Elinkaarihallinnan yhteiset ydintiedot sähköisissä huoltokirjoissa -hankkeessa vuosina 2003-2004 luotiin yhteiset tietomäärittelyt kiinteistönhoidon palvelujen suorittamiseen ja johtamiseen ohjelmistojen yhteensopivuutta parantamalla. Tietomäärittelyt sisältävä hankeraportti (pdf), e-ehyt xml scheman periaatteet (pdf) ja e-ehyt xml v1.32 schema (zip).

UBL-tiedonsiirtosuositusten perustana on RAKLIn yhdessä kiinteistöalan keskeisten toimijoiden kanssa vuosina 2003 ja 2004 laatimat e-ehyt ja e-kyy tietomäärittelyt.