Mittarit ja luokitukset

Mittarit ovat kiinteistöjen johtamisen ja kehittämisen kannalta avainasemassa. Kestävän kehityksen, resurssi-, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä vastuullisuuden edistämiseen on viime aikoina kehitetty useita mittareita, tunnuslukuja ja luokitusmenettelyjä.

Tuoteyksikköpohjaisten mittareiden (esim. kWh/m2/v) rinnalle on kehitetty resurssi-, palvelu- ja elinkaarinäkökulman huomioivia mittareita ja tunnuslukuja. Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi  lukujen suhteuttamisesta työpisteiden lukumääriin tai tarkastelemalla huipputehon ja vuosikulutuksen lisäksi pohjatehoa.

Myös useasta mittarista koostuvia mittaristoja on kehitetty. Niistä hyvä esimerkki on Green Building Council Finlandin Rakennusten elinkaarimittarit.Ne kattavat neljä hankevaiheen mittaria ja neljä käyttövaiheen mittaria.

Luokitusmenettelyillä (BREEAM, LEED, DGNB, RTS-ympäristöluokitus) voidaan yhteismitallistaa usean tekijän vaikutus.

Lisätietoa:
Kiinteistöjen eko- ja energiatehokkuuden mittarit ja tunnusluvut (KTI 2011)
Rakennusten elinkaarimittarit (Green Building Council Finland 2013)
Green Office (WWF)
Ympäristöluokitukset (BREEAM, LEED, DGNB, RTS-ympäristöluokitus)
Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa (KTI 2013)
Global Reporting Initiative (GRI)
Tyhjät tilat -hanke 2013: tavoitteena rakennuskannan joustava uusiokäyttö