Tuomas Lesonen: Avoimempaan kulttuuriin tarvitaan toiminnan muutosta

16.10.15

Tämä kirjoitus on jatkoa hieman yli vuoden takaiseen blogiini "Onko vaikeneminen sittenkään kultaa". Silloinen kirjoitukseni pohjautui RAKLIn Sijoittaminen ja rahoitus -toimikunnan päätökseen antaa suositus parhaista käytännöistä kiinteistökauppojen ja vuokrasopimusten tietojen julkaisemisesta. Markkinoiden läpinäkyvyyden ja toimivuuden parantamiseksi laadittu suositus julkistettiin vuosi sitten. Jokainen päätös ja toiminnan uudistaminen vaatii seurantaa, joten viime kuussa suoritettiin lyhyt kysely suosituksen vaikutuksista.

Lyhyesti kerrottuna suosituksessa kannustettiin julkaisemaan kiinteistökaupoissa osapuolten ja kohteen sijainnin lisäksi hieman yksityiskohtaisempiakin tietoja, kuten tuottovaatimus ja sen laskentaperuste. Suosituksessa kannustettiin myös lähettämään tieto RAKLIn ja KTIn lisäksi sekä kotimaisille että kansainvälisille tiedotusvälineille. Kokonaisuuden tavoitteena oli saada aiempaa avoimempi kulttuuri osaksi kiinteistömarkkinoiden jokapäiväistä toimintaa.

KTIn saamien tietojen mukaan suurimpien kiinteistökauppojen tiedoista ilmoitetaan varsin hyvin, mutta pienempien kohteiden myynti- ja ostotiedot halutaan salata kokonaan. Kappalemäärien perusteella salatut kaupat edustavat huomattavaa määrää, yli 70 prosenttia kokonaisvolyymistä. Juuri näihin pienempiin kauppojen tietojen julkistamiseen tarvittaisiin muutosta.

Seurantakyselyn vastaajat kertoivat huonoja kokemuksia kaupan toisen osapuolen haluttomuudesta kertoa tietoja tai siitä, etteivät muut sijoittajat ole alkaneet esittää lukuja yhtä tarkalla tasolla kuin niitä itse on julkaistu. Yleisesti tiedottamisessa on kysymys myyjän ja ostajan välisestä sopimuksesta, vastaajat korostivat. Sekä kulttuurinmuutoksesta, joka nyt tarvittaisiin.

Läpinäkyvyyden parantuminen nostaisi Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden kiinnostavuutta ja voisi tuoda meille uusia toimijoita. Näkisin yhtenäisen, vaivattoman ja avoimen tiedonkulun kiinteistökaupankäyntiä kansainvälisesti helpottavana. Euroopan ja maailman tasolla Suomi kilpailee tällä hetkellä lähinnä Helsingin alueen markkinalla. Olisiko tiedonjakamisen muutoksella positiivinen vaikutus myös muiden kaupunkien kansainväliseen houkuttelevuuteen?

RAKLIn uuden strategian yhtenä painopisteenä on ”tilaa ammattimaiselle kiinteistöomistamiselle”. Yksi keskeinen tavoite on kiinteistöomistamisen yhteiskunnallisen merkityksen tunnetuksi tekeminen. Tiedonjakaminen on yksi tapa edistää tätä sekä sitä, että markkina on mahdollisimman toimiva ja Suomi kansainvälisestikin kilpailukykyinen investointikohde.

Tuomas Lesonen

Tuomas Lesonen 13.6.2014: Onko vaikeneminen sittenkään kultaa?

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: