Kiinteistösijoittaminen

Kiinteistöt ovat sijoitusmarkkinoilla yksi varallisuuslaji osake-, korko- ym sijoitusten rinnalla.

Kiinteistöihin voi sijoittaa joko suoraan (kiinteistö, maapohja, asunto- tai keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeet) tai epäsuorasti. Epäsuoriin kiinteistösijoituksiin luetaan sekä listaamattomat sijoitusinstrumentit (rahastot, yhtiöt, rahastojen rahastot) että listatut kiinteistösijoitusyhtiöt ja –rahastot.

Lisätietoa RAKLIn jäsenille:
Epäsuorat listaamattomat kiinteistösijoitusinstrumentit 

Kiinteistösijoittamisen perusominaisuudet

Kiinteistöihin sijoitusluokkana liittyy useita hyviä ominaisuuksia, jotka lisäävät niiden houkuttelevuutta sijoitusmarkkinoilla. Niiden kääntöpuolena on toisaalta heikkouksia, jotka rajaavat kiinteistösijoittamisen etenkin pienemmille sijoittajille mahdollisten sijoitusvaihtoehtojen ulkopuolelle.

Miksi sijoittaa kiinteistöihin (lähde Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy)

 • vakaa kassavirta
 • mahdollinen arvonnousu
 • kehityspotentiaali
 • hajautushyöty
 • inflaatiosuoja


Miksi ei sijoittaa kiinteistöihin

 • epälikvidi
 • suuri yksikkökoko
 • salkun hajauttamisen ongelmat
 • vaivalloinen hallinnointi
 • allokaation hidas sopeutettavuus
 • mitattavuus ja vertailtavuus