Kiinteistösijoitus- ja rahoitusmuodot

Perinteisesti kiinteistöihin on sijoitettu omistamalla kiinteistöjä tai kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöiden osakkeita. Suoran kiinteistösijoittamisen rinnalle on viime vuosina noussut useita muitakin tapoja ja instrumentteja, joiden avulla sijoittaja voi toteuttaa haluamansa kaltaista kiinteistösijoitusstrategiaa.

Kiinteistösijoittamisen ja –rahoituksen eri muotoja kuvataan usein nelikentässä, jossa instrumentit jaotellaan toisaalta oman ja vieraan pääoman ehtoisiin, toisaalta listattuihin ja listaamattomiin sijoitus- ja rahoitusmuotoihin.

Kuva: Kiinteistösijoitus- ja rahoitusinstrumenttien nelikenttä

Oman pääoman ehtoiset kiinteistösijoitukset voidaan jaotella suoriin ja epäsuoriin sijoituksiin. Epäsuoria sijoituksia voidaan tehdä sekä listaamattomiin että julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin instrumentteihin.