Suora kiinteistösijoittaminen

Suora kiinteistösijoittaminen, eli kiinteistön (maapohja ja sillä oleva rakennus) omistaminen, on perinteisesti yleisin tapa sijoittaa kiinteistöihin. Suorana kiinteistösijoittamisena pidetään myös sijoittamista asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin. Suoran kiinteistösijoituksen tuotto muodostuu sijoituskauden aikana kertyvistä vuokratuotoista sekä kohteen myynnin yhteydessä realisoituvasta arvonmuutoksesta.

Suoran kiinteistöomistamisen etuna voidaan pitää sijoittajan mahdollisuutta kontrolloida päätöksentekoa kiinteistössä esimerkiksi rahoituksen, ylläpidon, vuokrasopimusten ehtojen sekä sijoituksen elinkaaren osalta. Sijoittajalla on myös mahdollisuus pitää yllä tai parantaa kiinteistön markkina-arvoa aktiivisella kehittämisellä.

Toisaalta suorat kiinteistösijoitukset ovat usein kooltaan suuria, ja siksi vain harvojen sijoittajien ulottuvilla. Suuri yksikkökoko rajoittaa sijoitussalkun hajauttamisen mahdollisuuksia sekä sijoitusten likviditeettiä. Suorien kiinteistösijoitusten hallinnointi edellyttää myös resursseja ja erityistä osaamista. Näitä suoran sijoittamisen rajoitteita voidaan osin hallita esimerkiksi erilaisten yhteissijoitusten kautta, joissa sijoittajista yksi toimii hallinnoijana, ja toinen/muut sijoittajat passiivisempina sijoittajina (nk. co-investment).