Alueelliset energiaratkaisut -klinikka

Klinikan osallistujasivut

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI toteutti Espoon kaupungin toimeksiannosta alueellisten energiaratkaisujen kehitysklinikan. Klinikan tavoitteena oli tuottaa kuvauksia ja suosituksia uusiutuvan ja ylijäämäenergian alueellisesta hyödyntämisestä ja sen reunaehdoista maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen tarpeisiin. Samalla luotiin pohjaa alueellisten lähienergiaratkaisujen ja niihin kytkettyjen kiinteistöjen sekä liiketoimintojen kehittämiselle. Klinikka toteutettiin RAKLIn klinikkamallilla 10/2011 - 8/2012.

Klinikka tuotti kuvauksia lähienergiaan liittyvistä näkökulmista, lähienergian tekniikka- ja palvelukonsepteista, mahdollisuuksista omistus-, hallinta- ja palvelujen järjestämiseen, lähienergian liiketoiminnan reunaehdoista sekä mahdollisista liiketoimintamalleista.

Kaupunkien ja kuntien ohjauskeinoja alueellisten energiaratkaisujen edistämiseen ovat mm. tontinluovutus ja maankäyttösopimukset, tontinvuokraehdot ja rasitteet sekä kaavat ja luvat.

Säädösympäristö ja maankäyttö, kaavoitus ja rakentamisen ohjaus vaikuttavat erittäin paljon uusiutuvan lähi- ja kiinteistökohtaisen energian kilpailukykyyn ja sen hyödyntämismahdollisuuksiin.

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti (julkistettu 24.8.2012)

Tiedote 30.8.2012: Säädösympäristön kehittäminen on keskeistä uusiutuvan energian hyödyntämiseksi

Tulosseminaarin ohjelma ja esitysaineistot, 29.3.2012:

Klinikkaan ja sen työpajoihin osallistuneet yritykset/organisaatiot:

 • Energiateollisuus ry
 • Espoon Kaupunki
 • Espoonkruunu
 • FiGBC ry
 • Fortum Oyj
 • Helsingin Energia
 • Helsingin Kaupunki
 • Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
 • Kiinteistö-Tapiola Oy
 • Lahden tiede- ja yrityspuisto
 • Pöyry Management Consulting Oy
 • Schneider Electric Buildings Finland Oy
 • Senaatti-kiinteistöt Oy
 • Sponda Oyj
 • VVO
 • YIT Oyj
 • Ympäristöministeriö

Lisätietoa:

Erkki Aalto, kehitysjohtaja, puh. 040 564 8647, erkki.aalto(at)rakli.fi
Mikko Östring, johtaja, puh. 050 301 8933, mikko.ostring(at)rakli.fi