Helsingin kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Uuden kaupunkistrategian mukaan vetovoimainen ja toimiva keskusta on Helsingin käyntikortti ja elinehto.

RAKLI ry toteuttaa Helsingin kaupungin toimeksiannosta markkinatoimijoille suunnatun kehitysklinikan kävelykeskustan laajentamisesta ja maanalaisesta kokoojakadusta. Klinikassa kootaan kaupallisen keskustan toimivuuden ja elin- ja vetovoiman kannalta keskeisiä tarpeita, haasteita, kipupisteitä ja reunaehtoja sekä ideakoosteita kaupungin hyödynnettäväksi yleissuunnitteluvaiheessa. Yhteiskehittämisen teemoja ovat muun muassa toiminta- ja elinympäristön muutosvoimat, saavutettavuus maanalaisin ja -päällisin verkoin, katutila, tilojen käyttö ja muut vetovoimaisuuteen ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät.

Klinikka kohdennetaan keskusta-alueen merkittäville kiinteistönomistajille, kaupan toimijoille, elinkeinoelämän järjestöille ja Helsingin kaupungin asiantuntijoille.

Markkinavuoropuhelu-klinikan rinnalla kartoitetaan suunnittelutoimistojen ideat kävelykeskustan laajentamisesta ja maanalaisesta kokoojakadusta. Kymmenen suunnittelutoimistoa työstää ideoita parhaista kokonaisratkaisuista kesän aikana ja hyödyntää ideoinnissaan klinikassa rakennettuja jäsennyksiä ja yhteenvetoja.

Klinikan ja ideakartoituksen yhteinen tulosseminaari pidetään syyskuussa 2018. Helsingin kaupunki hyödyntää tulokset myöhemmin käynnistyvässä yleissuunnittelussa.

Tulosseminaarin 13.9.2018 aineistot

Klinikan tulosraportti digiversiona
Klinikan tulosraportti pdf:nä

Ideakartoitus

Osallistujasivut