Jätkäsaaren aluerakentaminen

Helsingin kaupungin tilaamalla klinikalla paneuduttiin kumppanuusmallien käyttöön aluerakentamisessa. Hankintaklinikan tavoitteeksi asetettiin löytää uusia ennakkoluulottomia kumppanuusmalleja kehittää, toteuttaa ja rahoittaa Jätkäsaaren aluerakentamisprojekti.

Jätkäsaari-klinikka kokoontui työpajoihin ja seminaareihin yhteensä seitsemän kertaa. Työpajoissa pohdittiin muun muassa. kaavoitusvaiheen yhteistyötä asukkaiden ja kaupallisten toimijoiden kanssa, infran rakentamista ja omistamisen vaihtoehtoja, asuntorakentamista ja tontinluovutuksen menettelyjä sekä palvelu- ja liiketilojen toteuttamisen ja omistamisen vaihtoehtoisia malleja.

Klinikalla perehdyttiin erilaisiin aluerakentamiskohteiden organisointimalleihin. Koko alueen toteuttamiseen yhtiömuotoisena jul-kisten ja yksityisten toimijoiden yhteisesti rahoittamana projektina esiteltiin useita esimerkkejä kotimaasta ja ulkomailta.

Klinikan loppuraportti

Lisätietoja:
Juha TIuraniemi, johtaja, toimitilat, puh. 040 506 9151