Kerrostalojen korjaaminen -klinikka

Klinikan osallistujasivut

Ikääntyvien asuinalueiden ja kerrostalojen uudistamis- ja korjaustarpeet kasvavat merkittävästi. Asukkaiden maksukyky heikkenee samalla, kun korjaustarpeet lisääntyvät. Lähivuosina valtiolla ja kaupungeilla ei tule olemaan mahdollisuuksia panostaa merkittävästi nykyistä enemmän rahaa asuinalueiden ja kerrostalojen uudistamiseen ja korjaamiseen.

Klinikalla käsiteltiin Turun läntisiä kerrostaloalueita ja niiden korjaustarpeita osana Turun kaupungin asuinalueiden kehittämistä. Yhtenä esimerkkikohteena oli KOy Jyrkkälänpolku. Turun läntisellä alueella on tulevien korjaustarpeiden lisäksi haasteita kehittää alueen imagoa ja löytää keinoja houkutella uusia asukkaita. Hankkeen tavoitteena oli mm. tarjota kohtuuhintaista ja tarvetta vastaavaa asumista eri-ikäisille asukkaille, monipuolistaa palveluita, tarjota asuntoja hyvien liikenneyhteyksien päässä sekä luoda alueesta turvallinen ja viihtyisä.

Tavoitteet

Tavoitteena oli koota ja verkottaa Turun seudun toimijoita laaja-alaisesti kehityksen aikaansaamiseksi merkittäviä haasteita ja mahdollisuuksia käsittävään asuinalueiden ja asuinkerrostalojen korjaamiseen ja uudistamiseen.

Toisena tavoitteena oli kehittää asuinalueiden ja -kerrostalojen korjaus- ja uudistamiskonsepteja sekä tarvittavia hankintamenettelyjä. Tavoitteena olj helpottaa päätöksentekoa ja hankintoja sekä tuottavuuden ja tuotteiden kehittämistä. Lähtökohtana olivat kiinteistönomistajien ja asukkaiden tarpeet ja resurssien viisas käyttö huomioiden laatu ja kustannukset eri elinkaarivaiheissa.

Tavoitteena oli myös viestiä valtakunnallisesti klinikan toiminnasta ja tuloksista sekä seudun ja sen yritysten tarjoamasta potentiaalista.

Työprosessi ja aikataulu

  Tilaisuuksien ja työpajojen lisäksi tehtiin erilaisia oheisselvityksiä tukemaan kehitystyötä.

RAKLIn tiedotteet

Lisätietoja

  • Marika Latvala, projekti-insinööri, puh. 040 5541 351