Kosteudenhallinta rakennushankkeessa -klinikka

Klinikan osallistujasivut

RAKLI käynnisti syyskuussa 2013 hankintaklinikan, jonka tavoitteena on määritellä suositeltava kosteudenhallinnan prosessi rakennushankkeeseen. Kosteudenhallinta tulee sisällyttää osaksi rakennuttamisen kokonaisprosessia ja hankintamenettelyjä. Klinikan käytännön tavoite on kehittää ja kuvata keinoja ja menettelyjä, joilla kiinteistönomistajat ja rakennuttajat saavat lisävarmuutta siitä, että uudis- ja korjausrakentamishankkeet tuottavat kuivia ja kuivana pidettävissä olevia rakennuksia.

Hankintaklinikka perustuu aikaisempiin työpajoihin, jotka toteutettiin yhteis-työssä Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen ja Rakentamisen Laatu RALA ry:n kanssa. Työpajojen tulosraportti ja projektisuunnitelma.

Klinikan tuloksena esitetään rakennuttajan toimenpiteet, joilla kosteudenhallinta otetaan osaksi hankkeen johtamista ja hankintamenettelyjä. Tulokset esitetään ohjeina, menettelyinä ja tarkistuslistoina, joita käytetään yhdessä tehtäväluetteloiden ja sopimusasiakirjojen kanssa.

Hankintaklinikkaan kuuluvien työpajojen lisäksi kehittämiseen voidaan kytkeä muita erillisiä hankintaklinikoita tai kehitysprojekteja, jotka tukevat klinikan tavoitteiden toteutumista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi konkreettisiin hankintoihin liittyvät hankintaklinikat, johonkin havaittuun erityiskysymykseen pureutuvat työpajat tai ohjeistusta ja malliasiakirjoja tuottavat kehitysprojektit.

Klinkan aikataulu

  • Aloitustyöpaja - Kosteudenhallinnan prosessi rakennushankkeessa
  • Rakennuttajan menettelyt rakennuksen suunnittelussa
  • Rakennuttajan menettelyt rakennuksen toteuttamisessa
  • Hankinta- ja johtamismenettelyjen kehittäminen (17.12.2013)
  • Korjausrakentamisen erityistehtävät (1/2014)
  • Tulosseminaari (2/2014)

Lisätietoja:

Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, puh. 040 551 9404
Juho Kess, projekti-insinööri, puh. 050 534 3955