Kustannuserot Suomen ja Itävallan asuinkerrostalokohteissa - FIAT

Klinikan osallistujasivut

Kustannuserot Suomen ja Itävallan asuinkerrostalokohteissa – FIAT –klinikalla kahden maan edustajat tunnistivat yhteistyössä kustannuserot ja selvittivät syitä niihin. Hankkeessa vertailtiin kustannuserojen lisäksi myös tila- ja rakenneratkaisuja, rakentamisprosessia, rakentamisen ohjausta ja energiatehokkuutta sekä säädösten vaikutusta. Vertailu tehtiin sekä uudis- että korjauskohteille.

Vertailukohteeksi valittiin Steiermarkin osavaltion alue, joka on Uudenmaan kokoinen ja olosuhteiltaan suunnilleen Suomen kaltainen. Itävalta valikoitui mukaan hankkeeseen, koska asumisen oletetaan olevan siellä edullisempaa kuin Suomessa.

Tavoitteet

Klinikan tavoitteena oli selvittää kustannuserot sekä tunnistaa keskeiset syyt näihin eroihin. Projektin tulokset luovat pohjaa edistää edullisempaa ja paremmin asukkaan maksukykyä vastaavaa asuntotarjontaa.

Työprosessi ja aikataulu

Klinikkatyöskentely jaettiin kahteen tässä vaiheessa toteuttavaan vaiheeseen. Vaiheessa 1 tehtiin kohteiden valinta, kustannusarvioiden laskenta ja eroanalyysi. Vaiheessa 2 tarkasteltiin säädösten vaikutus kustannuseroihin.

Työ alkoi syyskuussa 2015 Kick-off-tilaisuudella ja saatiin päätökseen touko-kesäkuussa 2016. Klinikan tulokset esiteltiin tulosseminaarissa kesäkuussa 2016.

Tulokset ja suositukset

Tiedotteet

Lisätietoja

  • Marika Latvala, projekti-insinööri, puh. 040 5541 351

Cost differences between Finnish and Austrian multi storey apartment buildings - FIAT

Participants' pages

In Cost differences between Finnish and Austrian multi storey apartment buildings – FIAT –clinic participants from two different countries try to find out cost differences and reasons for them. Analysis will be done from both regulations and city planning point of view.

Austria and Steiermarkt (Graz) have been chosen because hypothesis is that housing costs are cheaper in Austria than in Finland. Steiermarkt is also same size than Southern Finland and conditions are almost same as in Finland.

Goals

Goals for the clinic were:

  • To increase understanding and knowledge related to multi storey apartment buildings, cost factors and best practices
  • Figure out cost differences
  • Recognize main reasons for cost differencies
  • To exchange ideas and information about multi storey apartment buildings
  • Create foundation to promote more economical and payable housing

Schedule of work

Work will be done in two phases. In phase 1 sites are selected, cost calculations and analysis of differences are done. In Phase 2 we will recognize regulations’ effects on cost differences.

Work started on September 2015 and finished June 2016. Results introduced in end-session on June 2016.

For more information

  • Marika Latvala, Project Engineer, tel. 040 5541 351