Olympiastadionin perusparannus

Stadion-klinikalla selvitettiin Olympiastadionin perusparannushankkeen edullisin toteutusmuoto sekä hankittiin perusparannuksen urakka/urakat. Klinikka toteutettiin yhdessä tilaajan, RAKLIn, Indepro Oy:n ja Vison Alliance Partners Oy:n kanssa. Klinikan tilaaja oli hankkeen rakennuttajana toimiva HKR-Rakennuttaja.

Hankintamuotoa valmisteleviin työpajoihin kutsuttiin mukaan tilaajan ja rakennuttajan edustajia, hankkeen suunnittelijoita sekä muita
kokeneita julkisen sektorin rakennuttajia. Hankintamenettelyyn kuuluviin työpajoihin osallistuivat tarjoavien urakoitsijoiden nimeämät henkilöt.

Lisätietoja:
Juho Kess, projektipäällikkö, puh. 050 534 3955