Pisara-rata hankkeen organisointi ja toteutusmalli

Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki toteuttivat Pisara-radan suunnittelua ja toteutusta pohtivan Pisara-rata -hankintaklinikan kevään 2012 aikana. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry toimii klinikan käytännön toteuttajana. Pisara-rata -klinikalla etsittiin vaihtoehtoisia ratkaisuja suuren infrahankkeen suunnittelun ja rakentamisen organisoimiseksi, toteutusmalleiksi ja riskien hallintaan.

Näiden lisäksi arvioitiin Pisara-radan vaikutuksia samaan aikaan kehitettäviin julkisiin ja yksityisiin hankkeisiin ja vaikutusalueen kiinteistöihin. Klinikkatyöskentely sisälsi myös laivaseminaarin, jonka aikana tutustuttiin Tukholman Citybana-projektiin.

Klinikkatyöskentelyn tuloksena annettiin suosituksia hankkeen identiteetin muodostamisesta ja johtamisesta. Jatkosuunnittelun organisointiin syntyi kaksi vaihtoehtoista mallia. Onnistumisen kannalta keskeistä on suunnittelun pätevyys ja laadun yhtenäisyys sekä suunnitelmien toteutettavuuden varmistaminen. Klinikalla arvioitiin myös hankintakokonaisuuksia ja urakkamuotoja. Lisäksi paneuduttiin kustannushallintaan ja riskien hallinnan järjestämiseen. Keskusteluun nousivat myös asemien palveluinnovaatiot ja kiinteistöjen kehittäminen sekä asiantuntijapalveluiden hankinta.

Hankintaklinikan tavoitteena oli:

 • selvittää vaihtoehtoiset ratkaisut hankkeen suunnittelun organisoimiseksi ja yhteensovittamiseksi valittavaan toteutusmuotoon.
 • selvittää vaihtoehtoiset ratkaisut rakentamisen organisoimiseksi sekä hankinta- ja toteutusmalleiksi.
 • pohtia erityistä huomiota vaativia hankkeen osa-alueita mm. riskien analysointia ja hallintaa, laadunvarmistus- ja tarkastustoimintaa, digitaalisen tiedon hallintaa, turvallisuuden ja pelastustoimen asettamia erityisvaatimuksia.
 • arvioida hankkeen vaikutuksia ja riippuvuuksia samaan aikaan kehitettäviin julkisiin ja yksityisiin hankkeisiin.

Tiedote: Pisara-ratahankkeelle selkeät tavoitteet, avoin suunnittelu ja budjettirahoitteinen toteutus
Pisara-rata-hankintaklinikan tulosraportti
Tulosseminaarin ohjelma:

 • Pisara-laivaseminaarin tuloksia
  Työpajatyöskentelyn tuottamia ehdotuksia hankkeen läpiviemiseksi, Senior Advisor, Pekka Vaara, RAKLI
  Havaintoja Tukholman Citybanan-projektista, johtaja Matti Kuronen, RAKLI
 • Miten tilaajatahot organisoituvat hankkeeseen? Miten päätöksiä tehdään?
  ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto
  liikennesuunnittelupäällikkö Ville Lehmuskoski, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
 • Liikenneviraston evästykset Pisara-hankkeen tekijöille
  pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto
 • Miten tästä eteenpäin? Minkälaisia asiantuntijapalveluita tarvitsemme alkuvaiheessa ja myöhemmin?
  suunnitteluyksikön päällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto
  DI Jukka Tarkkala, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
 • Mistä ja miten parhaat asiantuntijat ja palvelut Pisara-hankkeelle?
  Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kimmo Fischer, Sito Oy

Pisara-hankintaklinikan tuottamaa aineistoa löytyy osoitteesta: www.hankintaklinikka.fi

Laivaseminaari, 7.2.2012:

 • Laivaseminaarissa jatkettiin Pisra-hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja vaikutusten pohdintaa työpajatyöskentelynä. Työpajatyöskentelyä pohjustettiin alustuksilla, joilla valotettiin Pisaran suunnittelun lähtökohtia ja erityispiisteitä. Tukholmassa tutustuttiin Citybanan-projektiin. Lisäksi kerrattiin viimeaikaisten kotimaisten infrahankkeiden toteutusmalleista saatuja kokemuksia.

Aloitusseminaarin ohjelma

Tausta-aineistoa Pisara-hankkeesta Liikenneviraston sivuilta

Lisätietoja:

Mikko Nousiainen, johtaja, infra ja yhdyskunta, puh. 040 525 8440