Ranta-Kartanon elämänkaari -hankeklinikka

RAKLI toteuttaa syksyn 2018 aikana Ranta-Kartano elämänkaari -hankeklinikan. Klinikan päätoimeksiantajina toimivat Lahden kaupunki, Lahden vanhusten asuntosäätiö sr (LVAS), Avain Yhtiöt Oy/Avain Asumisoikeus Oy sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA.

Hankeklinikan tavoitteet

 • Luodaan edellytykset Ranta-Kartanon monisukupolvisen asuinkorttelin konseptin toteuttamiselle, näkökulmina:
  • toimiva palvelukonsepti ja pysäköintiratkaisut
  • Lahden kaupungin tavoitteena on tarjota Ranta-Kartanon alue kehittämisalustaksi eri tyyppisille uusille innovaatioille esim. liittyen asumisen ja palveluiden konseptiin ja sisältöön, energia- ja ympäristöratkaisuihin sekä liikkumiseen ja pysäköintiin.
  • hyvinvointikorttelin palveluiden laajempi hyödyntämismahdollisuus Ranta-Kartanon alueella
 • Luodaan edellytykset Laajemmin sovellettavissa olevalle konseptille ja pelisäännöille vastaavien hankkeiden toteuttamiseksi

Toteutus

Työpajat I-IV

 • I: 6.9.2018 Asuminen ja palvelu – tilasuunnittelu, konsepti
 • II: 26.9.2018 Alueen/korttelin pysäköinti ja logistiikka
 • III: 9.10.2018 Elinkaaritekijät - energia, energiatehokkuus, vähähiilisyys – tekniset asiat
 • IV: 7.11.2018 Rahoitus ja kustannukset

Tuloseminaari 10.12.2018, Lahti

Osallistujasivut