Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen

Klinikan osallistujasivut

Täydennysrakentamiseen liittyy monia kysymyksiä, jotka koskevat erityisesti hyvien käytäntöjen ja prosessien kehittämistä. Lisäksi tarvitaan joustavoittamista mm. maankäytön suunnittelun kysymysten ratkaisemiseksi. Täydennysrakentamisen käytäntöjen kehittäminen edistää myös lähiöiden uudistamista ja lähiö-ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi seuraavaa:

 • Alueellinen täydennysrakentaminen
  • Kaupunginosien / lähiöiden täydentäminen
  • Kaupunkirakenteen rakenteellinen täydennysrakentaminen, joutoalueiden tunnistaminen
 • Tontin täydentäminen
  • Rakennuksen korottaminen, purkaminen, uudis- tai lisärakennuksen rakentaminen, uuden kiinteistön muodostaminen
 • (Rakennuksen) Käyttötarkoituksen muutokset
  • Toimiston, liiketilan (ym.) muuttaminen asunnoiksi tai uuteen käyttöön

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja näkemyksiä täydennysrakentamisen edistämiseksi lisäämällä osallistujien tietoisuutta täydennysrakentamisen hyvistä ja opettavaisista kokemuksista, käytännöistä sekä aihepiirin tutkimushankkeista. Klinikkaprosessi tuottaa lisää tietoisuutta osallistujille jo toteutetuista täydennysrakentamistapauksista, käydä avointa keskustelua keskeisten täydennysrakentamiseen liittyvien tahojen kanssa ja verkottaa keskeisiä toimijoita keskenään.

Klinikkaprosessi tuottaa ehdotuksia kehitysideoitasta, muutoksista tai toimenpiteistä täydennysrakentamisen edistämiseksi. Suosituksia ehdotetaan yritysten, kaupunkien ja kuntien sekä valtion näkökulmista. Työskentelyssä haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat täydennysrakentamista hankaloittavat suurimmat haasteet ja kipukohdat?
 • Miten täydennysrakentamiskäytäntöjä ja -prosesseja voidaan sujuvoittaa?
 • Miten lainsäädäntö mahdollistaa tai tukee täydennysrakentamista?
 • Miten täydennysrakentamista koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista voitaisiin kehittää?
 • Millä kannustimilla tai käytännöillä voidaan edistää käyttötarkoituksen muutoksia? (Sosiaalisen hyväksyttävyyden saavuttaminen; NIMBYstä YIMBYyn)

Työskentelyssä keskitytään erityisesti pääkaupunkiseudun kysymyksiin ja kaupungin keskustojen, kaupunginosien ja käyttötarkoitusten muutoksiin liittyviin näkökulmiin. Klinikan tulokset ovat sovellettavissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja tulosten perusteella tarkastelu voidaan laajentaa tarvittaessa muiden kaupunkien erityispiirteisiin erillisissä klinikoissa. Tarkastelun ulkopuolelle rajautuvat pientaloalueiden tai pientalotonttien täydentämisen erityiskysymykset samoin kuin asunto-osakeyhtiö. Työskentely voi kuitenkin tuottaa myös näitä koskevia ideoita.

Klinikan tilaajana toimii ympäristöministeriö.

Työprosessi ja aikataulu

 • Aloitusseminaari ja 1. työpaja: työskentelyn fokusointi 14.11.2014
 • 2. työpaja: alueellinen täydennysrakentaminen, kaupungin näkökulma 1.12.2014
 • 3. työpaja: täydennysrakentaminen tontilla, omistajan ja sijoittajan näkökulma 13.1.2015
 • 4. työpaja: käyttötarkoituksen muutokset & työskentelyn yhteenveto 2.2.2015
 • Tulosseminaari 5.3.2015
 • Tulosraportti 31.3.2015

RAKLIn tiedotteet

Lisätietoja

 • Marika Latvala, projekti-insinööri, puh. 040 5541 351
 • Aija Tasa, asunnot-toimialajohtaja, puh. 050 327 2077