Tietotyön suorituskyky ja strateginen työympäristöjohtaminen

Tietotyö on suuressa murroksessa. On tarve muuttaa työskentelytapoja ja johtamismalleja yhteistyössä johdon ja organisaation eri toimintojen kanssa. Strategisen työympäristöjohtamisen haasteena on kehittää liiketoimintaa ja parantaa suorituskykyä ja samalla luoda kustannussäästöjä. Tämä vaatii työn sisällön ja muutoksen ymmärtämistä. Tarvitaan yhteinen kieli, viitekehys ja mittaristo, jolla voidaan mitata muutosta ja todistaa positiivinen kehityssuunta.

RAKLI käynnisti yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja yli 10 muun edelläkävijäyrityksen kanssa Tietotyön suorituskyky ja strateginen työympäristöjohtaminen –klinikan. Tavoitteita olivat:

  • Yhteisen käsitteistön koostaminen ja vakiinnuttaminen (mm. tietotyö, suorituskyky)Yhteisen viitekehyksen muodostaminen tietotyön suorituskyvyn mittaamiseksi
  • Indikaattorien ja mittarien luominen
  • Suorituskyvyn optimointi ja hukan minimointi
  • Toimenpiteet suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen
  • Nykyisten toimintojen roolit ja yhteistyö (ydintoiminta, HR, ICT, CREM, ym.)
  • Valmius viitekehyksen testaukselle ja käytäntöön soveltamiselle

Toteutusprosessi ja aikataulu

RAKLIn tiedotteet

Lisätietoja

  • toimitilat-toimialan johtaja Mikko Östring, puh 050 301 8933, mikko.ostring@rakli.fi,
  • toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, puh 040 844 2573, jyrki.laurikainen@rakli.fi ja
  • kehitysjohtaja Erkki Aalto, puh 040 564 8647, erkki.aalto@rakli.fi