Tilat käyttöön

Rakennettu omaisuus on resurssi, jonka tehokas ja laadukas hyödyntäminen vahvistaa kestävää kaupunkikehitystä ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. Tyhjä tila vuorostaan on infran vajaakäyttöä, se luo turvatonta ja heikkolaatuista elinympäristöä ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja ylläpidollisia riskejä omistajalleen ja yhteiskunnalle. Esimerkiksi tyhjää toimistotilaa on pääkaupunkiseudulla nykyään n. 1,2 milj. k-m². Määrä kasvaa muillakin kaupunkiseuduilla, koska vanha toimistotila ei vastaa tämän päivän toimistotilatarpeita, uutta ja paljon tehokkaampaa rakennetaan tilalle toisiin sijainteihin.

RAKLI toteuttaa syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana Tilat käyttöön -klinikan. Klinikan päätoimijoita ovat Espoon, Helsingin ja Tampereen kaupungit, ACRE, Senaatti-kiinteistöt ja Sponda sekä ympäristöministeriö. Klinikkaan kootaan myös muita keskeisiä ja teemasta kiinnostuneita toimijoita.

Julius Kulpin diplomityö: Käyttötarkoituksen muutoshankkeiden ja tilapäiskäytön kehittäminen Suomessa

Klinikan tavoitteet

  1. Selvitetään käyttötarkoitusmuutoksien ja -laajennuksien sekä tilapäiskäytön laadukkaan toteutuksen yleisiä reunaehtoja ja parannetaan toteutuksen edellytyksiä.
  2. Lisätään kiinteistönomistajien ja kaupunkien valmiuksia: osaaminen, menettelyjen kehittäminen, vuoropuhelu, yhteistyö
  3. Edistetään valittujen klinikkakohteiden prosesseja (etenemispolut, roolit, yhteistyö).
  4. Tarjotaan syötteitä lainsäädännön uudistamiselle.
  5. Levitetään klinikan tulokset alan hyödynnettäväksi.

Klinikkatyöskentely

Klinikka kohdentuu menettelytapojen kehittämisen ja lainsäädäntösyötteiden ohella kolmen fyysisen kohteen edistämiseen:

  • Mariankatu 23, Helsinki: kiinteistölähtöinen käyttötarkoituksen muutoshanke arvokiinteistössä
  • Otaniemi, Espoo: aluelähtöinen käyttötarkoituksen laajentaminen, kaavakehittäminen ja tilapäiskäyttö
  • Hiedanranta, Tampere: aluelähtöinen tilapäiskäyttö entisellä teollisuusalueella, siirtymävaihe ennen uuden kaupunginosan rakentumista

Aikataulu

Klinikan osallistujasivut

RAKLIn tiedotteet ja blogit

Lisätietoja

  • Johtaja Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@rakli.fi, p. 050 373 6144
  • Projekti-insinööri Marika Latvala, marika.latvala@rakli.fi, p. 040 554 1351