Kunnan teknisen palvelutuotannon ulkoistus -klinikka

Varkaus -klinikalla tutkittiin kunnan teknisen palvelutuotannon ulkoistamisen hankintaa. Klinikalla pidettiin viisi työpajaa, joiden jälkeen toteutettiin hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintaprosessi johti Varkauden kaupungin teknisen palvelutuotannon resurssien siirtoon yksityiselle palvelutuottajalle liikkeenluovutuksella sekä pitkäaikaiseen palvelutuotantoa koskevaan sopimukseen.

Klinikkatyöskentelyn jatkona kehitettiin yleinen kuvaus ulkoistamisprosessin läpiviemisestä sekä asiakirjamallit ulkoistamista koskevalle hankintasopimukselle.

Klinikan loppuraportti

Klinikkatyöskentelyn jatkona kehitettiin yleinen kuvaus ulkoistamisprosessin läpiviemisestä: raportti

Lisätietoja:
Helena Kinnunen, toimitusjohtaja, puh. 050 555 8177