Ylijäämämassojen käsittely pääkaupunkiseudulla

Klinikalla käsiteltiin rakentamisessa syntyvien ylijäämämassojen sijoittamista, uusiokäyttöä ja jalostamista palveluliiketoimintana. Hankintaklinikan tavoitteena oli:

  • selvittää vaihtoehtoiset ratkaisut ylijäämämassojen vastaanotolle ja käsittelylle ympäristöllisesti kestävänä ratkaisun
  • arvioida mahdollisuuksia ylijäämämassojen hyötykäytön ja jatkojalostamisen lisäämiseen
  • määritellä ylijäämämassojen vastaanottopalvelun hankinta -ja liiketoimintakonsepti

Ylijäämämassojen käsittelypalvelun tarve erityisesti Helsingissä oli klinikan toteuttamisen aikaan akuutti ja vaati seudullista yhteistyötä. Kaava- ja ympäristölupapäätökset ja niitä koskevat valituskierrokset olivat määräävä aikataulutekijä uusien sijoituspaikkojen ja palvelujen synnyttämisessä.
Kunnilla ja yrityksillä oli yhteinen tavoite löytää luovia ratkaisuja. Käsittelypalvelun todettiin soveltuvan eri tyyppisten yritysten (kiviainesjalostajat, maanrakennusurakoitsijat, jätehuoltoyritykset...) liiketoimintaan.
Hankintalain keinovalikoimasta parhaiten soveltuvaksi todettiin kilpailullinen neuvottelumenettely, jonka kaksivaiheinen prosessi sopii hyvin ratkaisuvaihtoehtojen kartoittamiseen ja kaupalliseen tarjouskilpailuun.

Lisätietoja:
Juho Kess, projekti-insinööri, puh. 050 534 3955