Ilmoittautuminen RAKLIn teemaverkostoon

RAKLIn teemaverkoston jäsenenä saat tiedon ensimmäisten joukossa, kun meillä on tilaisuuksia tai tiedotettavaa valitsemaasi aihepiiriin littyen. Teemaverkostoon kuuluminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden olla ajan hermolla ja osallistua alan kehittämiseen juuri sinua kiinnostavasta näkökulmasta. Vuonna 2017 käynnistämme teemaverkostoista ne, jotka eniten kiinnostavat jäseniämme.

Minua kiinnostavat seuraavat teemat:

 

Painotuksena asumiseen ja asuntovuokraukseen liittyvät kysymykset kuten asumisen tukilainsäädäntö, huoneenvuokralainsäädäntö, Hyvä Vuokratapa sekä hyvä asuminen ja vuokra-asumisen imago

Väylästön tietomallintamisen edistäminen, infrarakentamisen sekä käytön ja ylläpitokäytäntöjen seuraaminen ja kehittäminen

Ryhmä kokoaa suomalaisissa EPRAn (The European Public Real Estate Association) ja INREVin (The European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles) jäsenorganisaatioissa työskentelevät henkilöt sekä kansainvälisestä yhteistoiminnasta kiinnostuneet. Puitteet yhteistyölle muodostaa EREF-verkosto (The European Real Estate Forum)

Kaupan, palvelujen ja logistiikan toimijoiden verkosto vaikuttamiseen, kehittämiseen sekä tiedon ja kokemusten vaihtoon; painopisteitä kaupan, palveluiden ja liikkumisen murros ja liike sekä palvelutilojen tulevaisuus

Painotuksia mm. kiinteistönomistajien ja maankäytön suunnittelijoiden vuorovaikutuksen parantaminen sekä sujuvien maankäytön prosessien ja kaupungistumiseen liittyvän MAL-kokonaisnäkemyksen edistäminen

Verkosto kokoaa alle 40-vuotiaat KIRA-alan tulevaisuuden tekijät keskustelemaan, verkostoitumaan ja luotaamaan alan kehitystä ja tulevaisuutta.

Ryhmä oppimiskiinteistöjen omistajille ja kehittäjille; painopisteitä oppimisen prosessit ja niitä tukevat tila- ja palvelukonseptit sekä olemassa olevien tilojen kehittäminen

Ryhmä kokoaa asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin rakennuttajat; painotuksena on rakentamisen laatua ja tuottavuutta edistävät rakennuttajan toimenpiteet sekä ennakoitavan ja tarkoituksenmukaisen sääntelyn edistäminen

Painotuksia mm. tuloksellisen ja kestävän kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden liiketoimintaympäristön kehittäminen niin toimintatapojen kuin säädösympäristön osalta sekä markkinoiden kehityksen seuraaminen

Verkosto teollisuuden toimitilajohtajille; painotuksena sekä tietotyötyöympäristöjen että teollisten tilojen kehittäminen

Ryhmä sairaala- ja terveydenhoitokiinteistöjen omistajille; painotuksena terveydenhoidon palveluprosessit ja tilat sekä nykyisten tilojen ja palvelukonseptien kehittäminen

Verkosto vaikuttamiseen, kehittämiseen sekä tiedon ja kokemusten vaihtoon; painopisteitä strateginen työympäristöjohtaminen, tila- ja palvelustrategiat, tila- ja palvelukonseptit, työn tekemisen tapojen tunteminen ja lisäarvon muodostuminen

Ryhmä kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan, palveluiden ja rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvästä uudistumisesta kiinnostuneille painotuksena kehityksen ennakointi ja seuraaminen sekä mahdollisuuksien hyödyntämisen ja kokeilujen vauhdittaminen

Ehdotus muusta teemaverkostosta ja sen käsittelemistä asioista:
Ilmoituksen täytti
RAKLIlla on myös neljä aluetoimikuntaa, jotka järjestävät yhteistoimintaa jäsenorganisaatioiden palveluksessa työskenteleville Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan kiinteistöalan verkostoon jollakin näillä paikkakunnista, valitse aluetoimikunta alta. Voit myös välittää tietoa aluetoiminnasta kollegoillesi, www.rakli.fi/tietoa-raklista/aluetoiminta.