Aija Tasa: Selvitys asunto-osuuskunnista tärkeä keskustelunavaus

29.11.16

RAKLI ja PTT julkistivat kattavan, Heidi Forsström-Tuomisen laatiman asunto-osuuskuntaselvityksen, jossa on tietoa mallin historiasta ja käytöstä kansainvälisesti sekä pohdintaa sen soveltuvuudesta Suomen asuntomarkkinoille tällä hetkellä. Kysymyksiin esimerkiksi hintatasosta tai toteutettavuudesta ei vielä ole saatu vastausta, mutta kiinnostavia näkökulmia asumisen kehittämiseen tästä kyllä avautuu.

Asuntomarkkinoiden haaste on homogeenisuus ja se, ettei asukkailla juuri ole vaikutusmahdollisuutta kotiinsa ennen kuin se on valmis. Tämä ei edesauta sujuvan arjen muotoutumista tai erilaisten asumisen palveluiden tarjoamista. On siis aika ravistella totuttuja tapoja ja pohtia, miten pääsisimme kokonaisuuden kehittämisessä eteenpäin. Innovaatioita kaivataan, jotta asukkaiden muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata. Digitaalisuus avaa osaltaan uusia mahdollisuuksia palveluiden tuottamiseen.

Jos asunto-osuuskuntia aletaan rakentaa, ovat ne avoimia kaikille. Ehdotettu malli korostaa laajan mittakaavan etuja, eli yksittäiset asunto-osuuskunnat voisivat muodostaa esimerkiksi alueellisia kokonaisuuksia, mikä helpottaisi niiden ammattimaista hallinnointia. Keskeistä olisi muun muassa hyödyn tuottaminen asukkaille asumisen aikana ja heidän yhteisten intressiensä palveleminen.

Kiinnostavaa on myös, millaisia eväitä tänään julkistettu selvitys tarjoaa olemassa olevien hallintamuotojen kehittämiseen. 

Erityisesti pienissä asunto-osakeyhtiöissä voi olla haasteita, joihin ne voisivat myös saada apua ”liittoutumisesta” asunto-osuuskunniksi. Esimerkiksi asukkaiden osallistamista jo rakennuttamisprosessin aikana voisi lisätä reippaasti, ja pienten taloyhtiöiden korjaustarpeisiin vastata paremmin yhdistämällä niitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Suoraa ratkaisua asumisen kohtuuhintaisuuteen asunto-osuuskuntamalli ei sinänsä tarjoa, mutta on siinä toki huomionarvoista se, että malli lähtökohtaisesti tavoittelee hyötyä jäsenille eli asukkaille. Hintatason merkittävä lasku vaatii kuitenkin useita toimia; muun muassa tuottavuuden parantamista, prosessien tehostamista ja kaavoituksen joustavoittamista sekä ennen kaikkea tarjonnan lisäämistä.

Merkittävintä asunto-osuuskuntaselvityksen käynnistämässä keskustelussa on se, että nyt puhutaan asukkaiden toiveista ja tarpeista – asumisen sisällöstä ja palveluista. Vain seiniä kehittämällä emme paranna riittävästi ihmisten arjen laatua. Asumisessa pitäisi voida toteuttaa itseään ilman, että se on kohtuuttoman kallista tai toteutuisi vain omakotitalon rakentamalla.

Aija Tasa
johtaja

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: