Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuuteen kohdistuu lisääntyvää huomiota. Rakentaminen on suurimpia luonnonvarojen kuluttajia. Rakentamisessa, rakennusten korjaamisessa ja muutostöissä sekä purkamisessa syntyy paljon jätettä. RAKLI on mukana materiaalitehokkuuden edistämisessä.

EU:n jätedirektiivi edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja purkujätteistä 70 prosenttia kierrätetään materiaalina. Jätteen hyödyntämistä energian tuottamiseen ei tähän lasketa mukaan. Suomessa rakennusjätteiden hyödyntämisaste materiaaleina on arviolta noin neljänneksen luokkaa, mikä jää eurooppalaisittain erittäin alhaiseksi.

Tietoa materiaalitehokkuudesta:

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset ja materiaalitehokkuus (ympäristöministeriö)
Rakentamisen materiaalitehokkuusohjelma (ympäristöministeriö)
Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen -raportti (ympäristöministeriö)