Tietoa elinkaarimalleista 

Uusi elinkaarihankkeiden sopimusmalli on valmistunut

27.9.2013
Elinkaarihankkeiden sopimusmallin tavoitteena on ollut kehittää Suomen markkinoille vakiintunut toimintatapa talonrakennusalan kumppanuusmallien
toteutukseen. Näin mahdollistetaan nopeampi ja edullisempi hankintaprosessi sekä alennetaan julkisten tilaajien kynnystä kumppanuusmallien käyttöön ja luomalla onnistuneita esimerkkejä erityyppisistä toimitilahankkeista. Lue lisää

Liitteet RAKLIn jäsenten käyttöön:
Elinkaarihankkeiden sopimusmalli 
Elinkaaripalvelusopimusmallin taustoitus 
Liite1: Palvelukuvaus, esimerkki sisällöstä 
Liite 2: PTS-suunnitelma, ohje laadintaan 
Liite 3: Maksumekanismi, kuvaus periaatteista 
Liite 4: Käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimusten kuvaus 
Liite 5: Laadunohjaus- ja valvontajärjestelmä, ohje toimintamallin kuvaamiseen 
Liite 6: Käyttöaste- ja käyttöaikataulukko 
Liite 7: Vastuunjakotaulukon malli ja ohjeistus riskien käsittelystä 

RAKLI ja Espoo selvittivät elinkaariurakoiden tarjouskäyttäytymistä

19.01.12
Espoon kaupunki pyysi RAKLI ry:tä selvittämään haastattelututkimuksella elinkaarimallilla toteutettujen koulu-urakoiden tarjouskäyttäytymistä. Loka-marraskuussa tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin kymmenen rakennusurakoitsijan ja kiinteistöpalveluyrityksen edustajaa. Lue lisää  

Kansallinen elinkaarimalli

Kansallinen elinkaarimalli -hankkeen tarkoituksena oli kehittää yksityisrahoitusmallin kilpailukykyä erityisesti sen rahoituskustannusten osalta. Tarkoituksena oli myös tarkastella ns. budjettirahoitusmallin talouslaskentaa ja selkiyttää eri mallien välistä taloudellista vertailua julkisen sektorin tilaajien (hankintayksiköiden) näkökulmasta. Kehityshankkeen tuloksena syntyi "Kansallinen elinkaarimalli", jota ehdotettiin sovellettavaksi julkisen sektorin hankintayksiköille, yksityisen sektorin tuottajille (rakennusliikkeille) sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisille rahoittajille.

Kansallinen elinkaarimalli (pdf)

Verolainsäädäntöön muutos rahoituksen sisältävän elinkaarimallin käyttöalan laajentamiseksi

11.5.2012
Voimassaoleva verolainsäädäntö mahdollistaa elinkaarimallin käytön vain valtion väylä- ja ratahankkeissa. Järjestöt esittävät, että elinkeinoverolakia ja arvonlisäverolakia muutettaisiin siten, että elinkaarimallilla toteutettavat tila- ja infrahankkeet ja erityisesti kunnalliset hankkeet saatettaisiin samalle viivalle valtion väylä- ja ratahankkeiden kanssa. Lue lisää