Rakennuttamisen pelisäännöt

RAKLI neuvottelee kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisistä pelisäännöistä tilaajien edustajana sekä kehittää alaa ja sen hyviä käytäntöjä.

Työkaluja RAKLIn jäsenille

YSE muodostaa yhä toimivan pohjan urakkasopimuksille

RAKLI, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kuntaliitto kysyivät jäseniltään vuodesta 1998 käytössä olleiden sopimusehtojen toimivuudesta vuodenvaihteessa. Kyselyn tarkoituksena oli arvioida, onko alan sopimuslomakkeisiin tarpeen tehdä muutoksia tai uudistaa ongelmallisiksi koettujen sopimusehtojen yksittäisiä kohtia. Tulokset osoittavat, että pääsääntöisesti YSE 1998 on yhä hyvin toimiva ja hieman muita tyytyväisempiä siihen olivat Kuntaliiton vastaajat, jotka rakennuttavat sekä rakennuksia että infrastruktuuria. Välttämättömiä tarpeita YSE:n uudistamiseen ei näytä olevan, jos nykyisiä ehdoissa määriteltyjä menettelyjä puolin ja toisin noudatetaan. RAKLI kuitenkin selvittää saamansa palautteen perusteella, kuinka joidenkin YSEn kohtien soveltamista voidaan kehittää. Lehdistötiedote 21.1.2015

YSE 1998 Sopimuslomake.netissä

KSE 2013

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 on otettu käyttöön helmikuussa 2014. Sopimusehdot on saatavina RT-kortteina (Sopimuslomake Net) ja ST-kortteina (www.sahkotieto.fi). Konsulttisopimus-lomake on päivitetty vastaamaan KSE 2013 -sopimusehtoja. Uusi lomake RT 80343 löytyy täältä: www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80343 

RAKLI on julkaissut tiedotteen KSE-ehtojen soveltamisesta rakentamiseen liittyvissä sopimuksissa. Tiedotteessa on esimerkki tekijänoikeuksia sekä aineiston käyttö- ja luovutusoikeutta koskevasta erityisehdosta, joka esitetään tarjouspyynnössä ja liitetään sopimukseen.

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 käyttö rakentamiseen liittyvissä sopimuksissa

Yhteistoiminta rakennushankkeissa

10.9.2013
RAKLI, INFRA ry ja Talonrakennusteollisuus ry kutsuivat jäsenensä keskustelemaan rakennushankkeiden johtamisesta. Rakennuttajat, rakennuttajakonsultit ja urakoitsijat kertoivat näkemyksiään hankkeiden johtamisen nykytilasta. Lue lisää

YSE 38 § rakennuskohteen vakuuttaminen ja regressio-oikeus vahinkotilanteessa

Yhteisenä kantanaan liitot toteavat, että liittojen tarkoitus on ollut sopia kyseisellä ehdolla, että :

- vakuutus kattaa koko työmaan (kaikki sivu- ja aliurakat, rakennuttajan hankinnat ja muut sopimuksessa mainitut vakuutuskohteet) ja että

- vakuutuksen ottaa vain yksi urakoitsija ja että

- urakoitsijat tai heidän vakuutusyhtiönsä eivät esitä toisilleen regressivaateita siltä osin, kuin vahinkotapahtuma on korvattu vakuutuksesta.

Liittojen näkemyksen mukaan liittojen tulkinta vastaa erittäin laajasti pykälän vakiintunutta tulkintaa sopimusosapuolten sekä vakuutuksia myöntävien toimijoiden piirissä.

Yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 38 § ja regressioikeus vakuutustilanteissa

Poikkeukselliset sääolosuhteet urakka-ajan pidennysperusteena

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 (RT 16-10660) 20 §:n mukaan urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos rakennuskohteen sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on "poikkeukselliset urakoitsijan suoritusta olennaisesti haittaavat sääolosuhteet" (20.1 §:n c-kohta).

Poikkeukselliset sääolosuhteet

Työturvallisuus

Tiedote 24.8.2018: RAKLI suosittelee toimenpiteitä työturvallisuuden edistämiseksi

Valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu 2016  
Uudenmaan työturvallisuuskilpailu 2016

Valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu 2014: Turvallisimmasta työmaasta tasaväkinen kisa 
Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuonna 2014 menestyneet yritykset ja työmaat
Uudenmaan työturvallisuuskilpailu 2015