Rakentamisen laatu

Turvalliset, toimivat ja terveet tilat ovat rakennetun ympäristön perusarvoja. Parannamme rakentamisen laatua kehittämällä hankkeiden johtamista ja tilaajaosaamista yhteistyössä RALAn ja muiden alan toimijoiden kanssa. 

Paremman laadun puolesta -hanke

RAKLI, SKOL, ATL, Rakennusteollisuus RT ja RALA ovat käynnistäneet yhteisen laatuhankkeen.

Hankkeen pääteemat:

  • Tiedolla johtaminen (koordinointivastuu SKOL)
  • Palautejärjestelmä eri toimijoille (RT, RALA)
  • Asiakasymmärrys ja -tyytyväisyys (RAKLI, ATL)

Laatua parannetaan pilottihankkeissa, joissa testattuja käytäntöjä levitetään laajasti käyttöön alalla.

Pilottien teemat:

  • Moitteeton vastaanottoketju (nollavirhevastaanotto)
  • Kuivaketju
  • Hankintamenettelyt hankkeen eri vaiheissa

RAKLIn jäsenten pilottihankkeita voi ilmoittaa Juho Kessille, puh. 050 534 3955. Lisätietoja: www.paremmanlaadunpuolesta.fi 

Betonirakentamisen laatuketju kuntoon

Betonirakentamisen laatuketjua on tarkasteltu ja ryhdytty tehostetusti kehittämään kokonaisuutena sen jälkeen, kun muutamissa kohteissa ilmeni vakavia lujuuspuutteita vuonna 2016. Tutkimuksissa ja selvityksissä on vahvistunut, että ongelmat koskevat lähinnä voimakkaasti nostettuja säänkestäviä erikoisbetoneita ja vaativia rakenteita, kuten siltoja. Kehitettävää on kaikkien osapuolten, niin tilaajien, betonivalmistajien kuin työmaidenkin toiminnassa. Lue lisää

Sisäilmastoluokituksen päivitykseen pyydetään kommentteja

Lue Sisäilmayhdistyksen tiedote

Rakentamisen Laatu RALA ry

Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALA noudattaa toiminnassaan ehdotonta puolueettomuutta ja luottamuksellisuutta, ja RALAn tuottama tieto on luotettavaa ja ajan tasalla.

RALAn palvelut, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa on kaikille rakennustyömaille soveltuva palvelukonsepti, joka kokoaa yhteen rakennusalalla jo käytössä olevia työkaluja ja hyviä käytäntöjä harmaan talouden torjuntaan, vastuulliseen toimintaan ja laadun hallintaan. Luotettava Laatutyömaa -hankkeessa ovat mukana RALAn lisäksi Suomen Tilaajavastuu Oy, RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto. Lue lisää RALAn sivuilta

Kosteudenhallinta rakennushankkeessa

RAKLI kehittää kosteudenhallinnan prosessia rakennushankkeissa tehtäväluetteloiden päivittämisen yhteydessä. Kosteudenhallinta tulee sisällyttää osaksi rakennuttamisen kokonaisprosessia ja hankintamenettelyjä. RAKLI on esittänyt rakennuttajan ja suunnitelijoiden vastuulla olevia toimenpiteitä, joilla kosteudenhallintaa parannetaan. 

Kosteudenhallintaa ja hyviä käytäntöjä on kehitetty muun muassa Oulun kaupungin ja ympäristöministeriön toimesta: Kuivaketju10 (esimerkkejä toimintamallista ja toimenpidelistoista).

Lisätietoja rakentamisen kosteudenhallinnasta

Taustatietoa rakentamisen laatuun liittyen

Lämmöneristyksen kasvattamisen vaikutus rakenteisiin

Frame-projektissa tutkittiin ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyspaksuuden kasvattamisen vaikutusta rakenteiden kosteustekniseen toimintaan ja rakennusten energiankulutukseen ja sisäilmastoon. Ilmastonmuutos ja lämmöneristyksen lisäys heikentävät useiden nykyisellä tavalla toteutettujen vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja vikasietoisuutta, koska rakenteiden sisällä lämpötila- ja kosteusolosuhteet muuttuvat. Osassa rakenteita muutos on erittäin suuri.

Tutkimusraportit ja suunnitteluohjeet 
Korjaus- ja uudisrakentamisen tekniset haasteet, Juha Vinhan esitys RAKLIn Rakennuttaminen-toimikunnassa 17.9.2013 

Laajarunkoisten kattojen rakenteet tarkastettava ja lumikuormien tarkkailusta huolehdittava

RAKLI suosittaa, että sen jäsenenä olevat kiinteistönomistajat tarkastaisivat riskialttiiden, eli laajarunkoisten rakennusten (pitkät jännevälit, laajat kattopinnat) rakenteet mahdollisimman pian.

Sortumat ja vaaratilanteet eivät selity yksin lumikuormalla, mutta lumikuormat edesauttavat vaaratilanteiden syntyä, etenkin jos rakenteet eivät ole kunnossa. Tämän vuoksi kiinteistönomistajien tulee seurata kiinteistöjensä lumikuormaa aktiivisesti ja lisäksi on huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan, erityisesti, jos lunta on kinostunut runsaasti vain jollekin osalle kattoa. Lumen kertymistä tulee seurata etenkin laajarunkoisissa halleissa, joissa on pitkän jännevälin rakenteet. Lumenpudotuksessa on aina syytä käyttää ammattilaisapua. Työturvallisuudesta on ehdottomasti huolehdittava. Lumitilanteen kehittymistä voi seurata tästä.